Přeskočit na obsah

Genová terapie – naděje pro pacienty s Duchenneovou svalovou dystrofií

Od objevu genu pro dystrofin v roce 1986 je snahou vědeckých pracovníků nalézt způsob, jak obnovit nebo nahradit dystrofin a zachránit chlapce s Duchenneovou svalovou dystrofií před významným postižením a předčasnou smrtí.

Experimentální genová terapie AAVrh74.MHCK7 je založena na virovém nosiči, adenoasociovaném viru, jehož cílem je vpravení zkrácené verze genu pro dystrofin, tzv. mikrodystrofin. Tento kratší gen obsahuje dostatek informace pro produkci proteinu, který je schopen obnovit funkci dystrofinu.

Čtyři chlapci ve věku od čtyř do sedmi let s Duchenneovou svalovou dystrofií dostali v rámci studie fáze I/IIa (NCT03375164) infuzi obsahující tento funkční gen. Společnost Sarepta Therapeutics zveřejnila první interim výsledky od tří z nich. Biopsie provedené ve třech měsících sledování u všech tří chlapců doložily ve svalové tkáni silnou genovou expresi (76,2 %), což potvrdilo úspěšné vpravení genu pro mikrodystrofin do svalové tkáně. Ve srovnání s normálními hodnotami dystrofinu u zdravých jedinců byly zaznamenány průměrné hodnoty mikrodystrofinu 38,2 % při měření metodou Western blot a 53,7 % z měření metodou vyvinutou National Children´s Hospital s korekcí pro tukovou a jizevnatou tkáň. Dva měsíce po léčbě zaznamenali všichni pacienti významný pokles (více než 87 % ve dni 60) aktivity kreatinkinázy, enzymu používaného jako biomarker pro poškození svalů. Tento výsledek naznačuje, že množství produkovaného mikrodystrofinu účinně chrání sval.

Do studie v současné době stále probíhá nábor pacientů s cílem testovat alespoň 12 chlapců, s rovnoměrným rozdělením do dvou věkových skupin – od tří měsíců do tří let a od čtyř do sedmi let. Předpokládaná délka sledování jsou tři roky, kdy bude monitorována bezpečnost léčby a změny ve svalové výkonnosti. Pokud zjištěné pozitivní hodnoty setrvají a další měření u dalších pacientů a další studie potvrdí experimentální závěry, bude se jednat o monumentální pokrok ve výzkumu a v možné léčbě tohoto závažného onemocnění.

Společnost Sarepta projednává další kroky s americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Společnost uvedla, že pacienti s mutací mezi exony 18 a 58 (přibližně 60−70 % pacientů s tímto onemocněním) jsou potenciálními kandidáty pro AAVrh74.MHCK7.

Zdroje: https://musculardystrophynews.com, www.fwreports.com

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené