Přeskočit na obsah

Holiday heart syndrome – stále existuje?

iStock-1166803762
Ilustrační foto. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Úvod

Syndrom „prázdninového či víkendového srdce“, tzv. holiday heart sydrome (HHS), byl v roce 1978 publikován Philipem Ettingerem, který popsal souvislost vyšší konzumace alkoholu přes víkend či o dovolené se vznikem síňové arytmie, zejména fibrilace síní u 24 pacientů. Není jasné, jak je tento syndrom častý, odhaduje se, že asi 5–10 % paroxysmů fibrilace síní může být vyvoláno vyšší konzumací alkoholu. Pacienti s HHS mají negativní rodinnou anamnézu stran arytmie, nikdy nestonali se srdcem.

Patofyziologie

Alkohol může zpomalit vedení srdečním převodním systémem, zkracovat refrakterní periodu síní, zvyšuje hladinu katecholaminů, vede ke zvýšení volných mastných kyselin v plazmě a zvyšuje aktivitu sympatického a parasympatického nervového systému. Svoji roli může hrát ATP2 A2 známý jako JNK2. Nadměrná konzumace alkoholu vede ke zvýšené hladině ethanolu a metabolitů, jako je acetaldehyd. Vysoká hladina acetaldehydu může vést k mitochondriální dysfunkci, k poruše transportu Ca+ v myocytech. Pití velkého množství alkoholu, kávy, tučná a slaná jídla, stres a dehydratace jsou rizikovými faktory pro spuštění síňové arytmie. Chroničtí pijáci mívají hypomagnesemii a hypokalemii, což také zvyšuje riziko arytmie. 

Symptomy

Pacienti s HHS mají pocity bušení srdce a většinou se u nich zjistí fibrilace síní. Může se však také objevit síňová tachykardie, síňové či komorové extrasystoly, flutter síní. Pacienti s HHS mívají prekordiální bolest, pocení, úzkost, pocit krátkého dechu, výjimečně kolaps.

Kazustika

V naší kazuistice popisujeme případ 30letého muže, který nikdy vážněji nestonal, rodinná anamnéza bez pozoruhodností, léky neužívá, pracuje jako stavební dělník, kuřák 20 cigaret denně, alkohol 3 piva denně, někdy tvrdý alkohol, drogy popírá.

TK 120/80     TF  110/min   váha 70 kg   výška 175 cm   BMI 23

Přes víkend se zúčastnil hudebního festivalu. Udává, že v horkém počasí vypil množství piv a tvrdého alkoholu. V neděli večer pocítil rychlé, nepravidelné bušení srdce, tlak na hrudi a úzkost. Na urgentní příjem se dostavil asi 10 hodin po vzniku obtíží. Na EKG zjišťujeme fibrilaci síní, bez známek ischemie, v laboratoři negativní hladiny troponinu a nižší hladina K+ 3,6 kmol. Vzhledem ke krátké anamnéze arytmie přistupujeme k farmakologické verzi propafenonem (propafenoni hydrochloridum) 140 mg 40 ml roztoku, 2mg/kg váhy do 250 ml 5% glukózy infuze, rychlost infuze 100ml/hodinu. Po dokapání infuze dochází k verzi na sinusový rytmus. Pacient poučen stran vylepšení životního stylu – omezení alkoholu a kouření. Doporučen Rytmonorm 150 mg jako „pill in the pocket“. Při kontrole po třech měsících neměl pacient recidivu palpitací, echokardiografické vyšetření je bez patologických odchylek, TSH v normě. Pacient udává, že přestal pít tvrdý alkohol, kouří stále 10 cigaret denně, nadále pije 3 piva denně. Při recidivě arytmie nabídnuta možnost zařazení do programu katetrizačních ablací fibrilace síní.

Závěr

Při zjištěné fibrilaci síní je nutné pátrat po její příčině. Kromě vyloučení srdečního onemocnění a thyreopatie je vhodné pátrat po abúzu alkoholu, kouření (cigarety, marihuana apod). Pacientovi je třeba doporučit úpravu životního stylu. Vždy hodnotíme riziko vzniku trombembolických komplikací dle CHA2-DS2-VAS2 score.

MUDr. Jaroslav Šimon
Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce

Literatura

  1. Balbao CE, de Paola AA, Fenelon G. Effects of alcohol on atrial fibrillation: myths and truths. Therapeutic Advances. Cardiovascular Disease. 2009;1:53–63.
  2. Sutanto H, Cluitmans MJ, Dobrev D, et al. Acute effects of alcohol on cardiac elektrophysiology and arrhythmogenesis:Insight from multiscale. In silico analyses. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 2020;146:69–83.
  3. Bhardwaj P, Chaudhury S. Holiday Heart Syndrome: A case report. Medical Journal Armed Forces India. 1996;1:61–62.
  4. Rosenberg MA, Mukamal KJ. The Estimated Risk of Atrial Fibrillation Related to Alcohol Consumption. Journal of Atrial Fibrillation. 2012;1:424.
  5. Voskoboinik A, Prabhu S, ling LH, et al. Alcohol and Atrial Fibrillation: A Sobering Review. Journal of the American College of Cardiology. 2016;23:2567–2576.
  6. What to Know About Holiday Heart Syndrome. Cleveland Clinic. 2021-12-03, Retrieved 2022-08-26.
  7. Engel TR, Luck JC. Effect whiskey on atrial vulnerability and „holiday heart“. Journal of the American College of Cardiology. 1983;3:816–818.
  8. Menz V, Grimm W, Hoffmann J, Maisch B. Alcohol and rhythm disturbance: the holiday syndrome. Herz. 1996;4:227–231.
  9. Ettinger PO. Holiday heart arrhythmias. Int J Cardiol. 1984;4:540–542.
  10. Ettinger PO, Wu CF, De La Cruz CJr, et al. Arrhythmias and the „holiday heart“: alcohol associated cardiac rhythm disorders. Am Heart J. 1978;5:555–562.

Doporučené