Přeskočit na obsah

Humira a další monoklonální protilátky

Ty dnes začínají naplňovat sen o „magických střelách“ a revolucionizují či slibují revolucionizovat léčbu řady onemocnění, především autoimunní etiologie – revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy, ale i psoriázy, Crohnovy choroby nebo roztroušené sklerózy. Návštěvníky provázeli a o současnosti i dalších perspektivách adalimumabu i dalších plně humánních protilátek informovali přední představitelé ABC v čele s ředitelem Peterem Isaksonem, lékařským ředitelem Oscarem Seguradem a „otcem“ Humiry, viceprezidentem pro biologické přípravky Jochenem Salfeldem. Monoklonální protilátky přinášejí stále nové možnosti
Přirozené protilátky jsou za fyziologických podmínek produkovány jako specifické proteiny B- buňka milidského imunitního systému, představujícími obranu organismu proti toxinům, mikrobům i virům; dokáží identifikovat specifické antigeny na povrchu cizorodých molekul a tak napomáhají k jejich destrukci. Laboratorně připravované monoklonální protilátky se chovají stejně jako protilátky přirozené, aniž by přitom jakkoli poškozovaly vlastní buňky organismu. K jejich objevu došlo již před čtvrtstoletím a šlo o jeden ze zásadních pokroků v diagnostice i léčbě řady onemocnění. Zpočátku se užívalo monoklonálních protilátek získávaných z myších B-buněk, jejichž účinnost u člověka byla limitována rizikem vzniku imunitní reakce lidského organismu proti cizímu proteinu. Proto se postupně objevily snahy o vývoj protilátek chimérických (složených kromě myších i z humánních komponent, které tvoří až 70 %) a humanizovaných (kde humánní komponenty představují 90 %). Zcela prosté rizika vyvolání imunitní reakce jsou však teprve monoklonální protilátky plně humánní, jejichž bílkovinná struktura je identická se strukturou protilátek produkovaných lidským organismem samotným a které neobsahují ani minimální příměs myších protilátek.ABC – „abeceda“ humánních monoklonálních protilátek Abbott Bioresearch Center (ABC) představuje výzkumnou biotechnologickou základnu a současně výrobní jednotku společnosti Abbott s více než dvacetiletou tradicí ve výzkumu a výrobě biologických léků. Jejích 700 pracovníků se zde soustřeďuje na výzkum, vývoj a produkci především terapeuticky zaměřených plně humánních monoklonálních protilátek a tzv. malých molekul.Vlajkovou lodí ABC i celé společnosti Abbott je dnes především anti-TNF protilátka adalimumab, známá pod firemním názvem HUMIRA. V „pipeline“ firmy jsou však v závěrečných fázích klinického zkoušení rovněž anti-interleukinové protilátky anti-IL-12 (ABT-874) a anti-IL-18 (ABT-325).
...

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 17/2005, strana 7

Zdroj:

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…