Přeskočit na obsah

Humira se osvědčila i u pacientů s psoriázou

Doposud byl adalimumab (Humira společnosti Abbott) schválen k použití pouze u pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž selhala nebo nebyla tolerována léčba methotrexatem. Nový posudek byl vydán na základě výsledků dvouleté klinické studie fáze III – PREMIER, která porovnávala účinky kombinované léčby adalimumabem s methotrexatem oproti methotrexatu samotnému a adalimumabu samotnému u 799 pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž onemocnění neprobíhá déle než tři roky a nebyli před zařazením do studie léčeni methotrexatem. Kombinovaná léčba vedla během jednoho roku k výraznějšímu ústupu progrese onemocnění: 62 % pacientů ze skupiny kombinované léčby dosáhlo ACR 50 (padesátiprocentní nebo nižší počet ztuhlých a oteklých kloubů a zlepšení v dalších klinických parametrech) oproti 43 % pacientů na monoterapii methotrexatem. Vyšší účinnost kombinované léčby byla ověřena též rentgenologicky.
...

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 13/2005, strana 6

Zdroj:

Doporučené