Přeskočit na obsah

Hypertenze u dětí je vesměs spojena s nezdravým životním stylem

hypertenze
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Většina vysokého krevního tlaku u dětí a dospívajících vzniká v souvislosti s nezdravým životním stylem. Podle konsensuálního dokumentu odborníků na zdraví srdce, který byl koncem července 2022 zveřejněn v časopise Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Heart Journal, jsou neaktivita, diety s vysokým obsahem cukru a soli a nadváha příčinou devíti z deseti případů hypertenze u dětí a dospívajících. Dokument, který se zaměřuje na hypertenzi u dětí ve věku od šesti do šestnácti let, doporučuje, aby se všichni členové rodin usilujících o změnu životního stylu spojili.

„Rodiče jsou významnými činiteli změny v podpoře zdravého chování dětí. Velmi často se vysoký krevní tlak a/nebo obezita vyskytují ve stejné rodině. Ale i když tomu tak není, je žádoucí, aby změny životního stylu zahrnovaly všechny členy rodiny,“ uvedl hlavní autor dokumentu profesor Giovanni de Simone z Neapolské univerzity Federico II v Itálii.

Dietní doporučení pro léčbu vysokého krevního tlaku u dětí zahrnují důraz na čerstvou zeleninu, ovoce a další potraviny s vysokým obsahem vlákniny, omezení příjmu soli a vyhýbání se nápojům slazeným cukrem a nasyceným tukům. Děti a dospívající by měli každý den vykonávat alespoň jednu hodinu středně náročné až intenzivní fyzické aktivity, jako je běh, jízda na kole nebo plavání, a neměli by více než dvě hodiny denně trávit sedavými činnostmi. Rodiče by podle prof. de Simona měli sledovat množství času, který jejich děti tráví sledováním televize nebo používáním chytrých telefonů, a navrhovat jim aktivní alternativy.

Pro váhu, stravu a fyzickou aktivitu by měly být stanoveny realistické cíle, jež se zaměřují na aspekty, které potřebují nejvíce zlepšit. „Zaznamenávání hmotnosti, stravovacích návyků a cvičení v průběhu času – ale aniž byste se stali obsedantními – může pomoci mladým lidem a jejich rodinám sledovat pokrok směrem k jejich cílům,“ řekl profesor de Simone. Doporučován je „systém odměn podporující zdraví“. „Ideální pobídky jsou ty, které zvyšují sociální podporu a posilují hodnotu cíleného chování, jako je rodinná jízda na kole nebo procházka s přáteli,“ dodal odborník.

Dokument popisuje dětskou obezitu a hypertenzi jako „zákeřné sourozence“, kteří se postupně stávají vážným zdravotním rizikem. Recentní studie ukázaly, že dětská hypertenze je stále častější a že část nárůstu lze vysvětlit obezitou, zejména abdominální. Odhaduje se, že méně než dvě procenta dětí s normální hmotností trpí hypertenzí ve srovnání s pěti procenty dětí s nadváhou a patnácti procenty obézních dětí. „Nárůst dětské hypertenze je velmi znepokojivý, protože je spojen s přetrváváním hypertenze a dalších kardiovaskulárních problémů v dospělosti,“ varuje prof. de Simone.

Včasná diagnostika zvýšeného krevního tlaku je zásadní, aby jej bylo možné zvládnout životosprávou a v případě potřeby léky. I jedno měření krevního tlaku lékařem nebo sestrou může identifikovat děti s hypertenzí, ale pro potvrzení se doporučuje i druhá návštěva. Podle prof. de Simona by screening měl být prováděn v prostředí primární péče alespoň jednou ročně, bez ohledu na příznaky. A to proto, že hypertenze u dětí, stejně jako u dospělých, je obvykle asymptomatická. Když měření krevního tlaku ukazuje na hypertenzi, je zapotřebí anamnéza a fyzikální vyšetření k určení potenciálních příčin a identifikaci chování, které lze upravit.

Informace zahrnují rodinnou anamnézu hypertenze a kardiovaskulárního onemocnění, porodní váhu a gestační věk; podrobnosti o životním stylu, jako je kouření, příjem soli, konzumace alkoholu, fyzické cvičení a volnočasové aktivity, možné příznaky včetně bolesti hlavy, krvácení z nosu, vertiga, poruchy zraku, ale i horší školní výsledky, potíže s pozorností, dušnost, bolest na hrudi, bušení srdce a mdloby. V časných stadiích by se léčba dětské hypertenze měla zaměřit na výchovu a změnu chování. Pokud není dosaženo cílů krevního tlaku, měla by být zahájena monoterapie v nízké dávce. Pokud je jeden lék neúčinný, mohou být zapotřebí malé dávky dvou léků.

Autoři dokumentu vyzývají orgány veřejného zdraví, aby upřednostňovaly prevenci a zavedení managementu léčby hypertenze u dětí a dospívajících, například kampaně na zvýšení povědomí o rizicích vysokého krevního tlaku u mladých lidí a pozitivním vlivu zdravého životního stylu včetně fyzické aktivity, významu výživné stravy s nízkým obsahem soli a cukru a nekouření. Mezi další doporučené akce patří limitace času stráveného dětmi u televize, počítače a na sociálních sítích, a to bez propagace nezdravého jídla nebo potenciálně škodlivých životních návyků.

Konsensuální dokument připravily Rada ESC pro hypertenzi, Evropská asociace preventivní kardiologie, Evropská asociace kardiovaskulárního zobrazování, Asociace kardiovaskulárního ošetřovatelství a příbuzných profesí, Rada ESC pro kardiologickou praxi a Asociace pro evropskou dětskou a kongenitální kardiologii.

Doporučené