Přeskočit na obsah

I krátkodobá terapie kortikosteroidy může mít vážné nežádoucí účinky

Při využití rozsáhlé databáze zdravotních údajů z USA výzkumníci prostudovali 1,5 miliónu jedinců ve věku 18–65 let, z nichž byl 21 % během tříletého období (2012–2014) krátkodobě (< 30 dní) perorálně podáván prednison nebo jiné kortikosteroidy. Nejčastějšími indikacemi k jejich nasazení byly infekce horního respiračního traktu, problémy s páteří a alergie. Preskripci prováděli specialisté různých oborů, obvykle šlo o methylprednisolon.

Tito pacienti s kortikosteroidy měli v porovnání s těmi, kdo je nebrali, vyšší pravděpodobnost rozvinutí sepse (1,8 oproti 1,0 případů na 1 000 osob ročně), VTE (4,6 oproti 2,4 z tisíce osob) a fraktur (21,4 oproti 14,3 na 1 000 osob ročně). Tato pravděpodobnost se během následujících 31 až 90 dní snižovala. Separátní analýza samotných uživatelů kortikosteroidů uvedená zjištění ještě dál podpořila.

Autoři studie připomínají: „Naše zjištění jsou obzvláště znepokojující vzhledem k velkému počtu pacientů, vystavených krátkodobé terapii kortikosteroidy v dospělé populaci.“

Zdroj: BMJ 2017;357:j1415, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j1415

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené