Přeskočit na obsah

Imunologické nežádoucí účinky checkpoint inhibitorů

Ta byla provedena na základě třinácti mezinárodních randomizovaných studií. Zadavateli těchto studií byli přímo jejich výrobci a jejich předmětem bylo srovnání toxicity anti-PD-1 a anti-PD-L1 versus “kontrolní” léčby v kohortě onkologických pacientů (n = 6 676).

Design

Studie, zahrnuté v této metaanalýze, se zabývaly: nemalobuněčným bronchogenním karcinomem (7), maligním melanomem (3), renálním karcinomem (1), karcinomem močového měchýře (1) a spinocelulárním karcinomem hlavy a krku (1).

Checkpoint inhibitory bylo léčeno celkem 3 803 pacientů – v šesti studiích byl použit nivolumab, v pěti pembrolizumab a ve dvou atezolizumab. Kontrolní léčbu mělo 2 873 pacientů – v jedenácti studiích to byla konvenční chemoterapie, v jedné cetuximab a everolimus a v jedné cetuximab v monoterapii.

Výsledky

Výsledky byly u pacientů, léčených checkpoint inhibitory, takovéto:

Nejběžnější závažnou imunologickou nežádoucí příhodou byla pneumonitida, která se rozvinula u 1,4 % pacientů. Dalšími závažnými příhodami byly kolitida (0,5 % pacientů), hypothyroidismus (0,2 % pacientů), zánět hypofýzy (0,2 %) a hepatitida (0,1 %).

Ve srovnání s pacienty, kteří byli léčeni “kontrolní” léčbou, měli uživatelé checkpoint inhibitorů vyšší riziko kolitidy (odds ratio 2,88; P = 0,009), pneumonitidy (OR 5,37; p < 0,001), hypothyroidismu jakéhokoli stupně (OR 6,92; p < 0,001), zánětu hypofýzy jakéhokoli stupně (OR 3,38; p = 0,04) a exantému (OR 2,34; p = 0,001). Muskuloskeletální nežádoucí příhody nebyly hodnoceny pro nedostatek údajů. Nicméně hlášeny byly: artralgie v 10–26 %, bolesti v zádech v 6–22 %, muskuloskeletální bolest v 6–14 % a myalgie v 2–12 %.

Komentář

Tato metaanalýza hodnotila dosud největší soubor dat, zaměřený na imunologické nežádoucí příhody asociované s užíváním anti-PD1 a anti-PD-L1 checkpoint inhibitorů, a to za použití veřejně dostupných dat z portálu Clinicaltrials.gov.

Výsledky ukazují, že tato agens signifikantně zvyšují riziko kolitidy, pneumonitidy, hypothyroidismu, hypofyzitidy a exantému ve srovnání se standardní léčbou. Incidence těchto nežádoucích účinků je sice nízká, ale přesto je na ně třeba myslet u všech pacientů, kteří tyto léky užívají.

Muskuloskeletální toxicita často nebyla v analyzovaných studiích hlášena nebo zachycena, ale ani na ni by se nemělo při monitoraci nežádoucích účinků zapomínat.

Zdroj: Baxi S et al. Immune-related adverse events for anti-PD-1 and anti-PD-L1 drugs: Systematic review and meta-analysis. BMJ 2018 Mar 14; 360:k793.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Žijeme v éře spánkové krize

29. 5. 2023

O významu spánku se dnes ve spojení se zdravým životním stylem hovoří stále častěji. Přibývá dat potvrzujících, že spolu se zdravou stravou,…