Přeskočit na obsah

Infekce, protiinfekční látky a riziko záměrného sebepoškození a sebevraždy

Na práci se podíleli odborníci z univerzitních a výzkumných pracovišť v Dánsku (Kodaň, Hellerup, Risskov, Aarhus a Odense) a USA (Baltimore, MD a Denver, CO), vedení Helene Gjervig Hansen. Výsledky jejich celonárodní studie publikoval lékařský časopis Biological Psychiatry ve svém prvním květnovém čísle.

Důkazy spojují infekce s duševními poruchami a sebevražedným chováním. Nicméně znalosti jsou malé s ohledem na méně závažné infekce, protiinfekční léčbu a záměrné sebepoškození. Použitím celonárodních longitudinálních registrů autoři hodnotili spojitosti mezi infekcemi léčenými protiinfekčními látkami a infekcemi vyžadujícími hospitalizaci s rizikem záměrného sebepoškození.

Celkem 1,3 milionu lidí narozených v období let 1977–2002 bylo sledováno v době od roku 1995 do roku 2013. Celkově bylo zaznamenáno 15 042 jedinců se záměrným sebepoškozením (92 % bylo léčeno protiinfekčními látkami a 19 % bylo hospitalizováno pro infekce) a 114 zemřelo po sebevraždě (64 % bylo léčeno protiinfekčními látkami a 13 % bylo hospitalizováno pro infekce). Poměry rizik byly získány přizpůsobením věku, pohlaví, kalendářnímu období, vzdělání, hospitalizacím kvůli infekcím, předepisovaným protiinfekčním látkám během dětství a duševním poruchám a záměrnému sebepoškození u rodičů.

Jedinci s infekcemi léčení protiinfekčními látkami měli zvýšené riziko záměrného sebepoškození s poměrem rizika 1,80 (95% CI 1,68–1,91). Spojitosti byly vhodné pro vztah dávka–odpověď a zůstaly významné až do pěti let po poslední infekci. Dodatečný účinek byl nalezen pro jedince s další hospitalizací pro infekce se zvýšeným poměrem rizika 3,20 (95% CI 2,96–3,45) pro záměrné sebepoškození.

Závěr: Zvýšené riziko záměrného sebepoškození bylo zjištěno mezi jedinci s infekcemi léčenými protiinfekčními látkami ve spojitostech s ohledem na čas, dávku a odpověď. Tyto výsledky se přidávají k narůstající literatuře o spojovacím článku mezi infekcemi a patofyziologickými mechanismy sebevražedného chování.Zdroj: Hansen HG, Köhler‑Forsberg O, Petersen L et al. Infections, anti‑infective agents, and risk of deliberate self‑harm and suicide in a young cohort: A Nationwide Study. Biol Psychiatry. 2019,85(9):744–751.

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené