Přeskočit na obsah

Infekce SARS-CoV-2 mezi cestovateli z čínského Wuhanu

Akutní respirační syndrom (syndrom akutní respirační tísně, ARDS) způsobený infekcí koronavirem SARS-CoV-2, COVID-19, se celosvětově se šíří. Panuje nejistota ohledně odhadů skutečného počtu infikovaných osob (v Číně), což je klíčové pro stanovení rizika přenosu infekce od lidí s mírným nebo asymptomatickým průběhem a potenciál možného šíření od těchto lidí se SARS-CoV-2 pozitivitou. Statistické modely odhadů naznačují, že ve Wuhanu, tedy v městě s nejvíce případy Covid-19, je podstatně více případů, než bylo oficiálně hlášeno, protože mírnější případy nemusejí být podchyceny při nemocničním sledování. Proto údaje o cestujících vracejících se z Wuhanu by mohly být užitečné při odhadu virulence a infeciozity SARS-CoV-2.

Autoři sledovali 97 osob, které se dostavily k odbavení evakuačního letu z Wuhanu do Singapuru 30. ledna 2020. Při odbavení byla vyšetřena tělesná teplota. Třem febrilním osobám (teplota nad 38 stupňů Celsia) bylo zabráněno ve vstupu na palubu letadla. Další informace týkající se stavu těchto tří febrilních osob nejsou k dispozici.

Cestujícím byly na palubě letadla poskytnuty chirurgické roušky. Při příletu do Singapuru prošli cestující opakovaným vyšetřením teploty a u dvou osob (ženy 48 a 47 let) byla zjištěna horečka. Tyto ženy byly okamžitě po přistání převezeny do nemocnice a otestovány na SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem.

Zbývajících 92 afebrilních cestujících (ve věkovém rozmezí 2 až 82 let) bylo umístěno na 14 dnů do vládního karanténního zařízení, kde byli třikrát denně kontrolováni, zda nemají příznaky COVID-19 a horečku. Šest osob udávalo příznaky (čtyři v karanténě ve druhém dni a dva v třetím dni karantény). Tito lidé byli izolováni v nemocnici a podstoupili testování polymerázovou řetězovou reakcí (PCR); všech 6 osob bylo negativních na SARS-CoV-2.

V karanténním dni 3 bylo 76 vzorků od 86 asymptomatických osob (75 nazofaryngeálních výtěrů a 1 vzorek z nosního výtěru) testováno PCR. Test u sedmnáctiletého chlapce (syn pacientky diagnostikované po příletu do Singapuru) byl pozitivní na SARS-CoV-2 a zůstal nadále pozitivní po dobu dvou týdnů. Jedenačtyřicetiletý muž vykázal nejednoznačný výsledek (pozitivní na gen N a negativní na gen ORF1ab).

V šestém dni v karantény byly vzorky všech 87 asymptomatických osob a tří ze šesti lidí, kteří byli přechodně před 2. únorem hospitalizováni a vrátili se do karanténního zařízení, negativní.

Všechny osoby, které nebyly izolovány v nemocnici, byly propuštěny po 14 dnech karantény a nadále byly bez infekce SARS-CoV-2.

Pochopení významu a rizika přenosu infekce SARS-CoV-2 od asymptomatických osob nebo od lidí s velmi mírnými příznaky COVID-19 jsou důležité pro stanovení epidemiologických opatření.

 

Zdroj: Oon-Tek Ng, M.P.H. et al, Národní středisko pro infekční choroby v Singapuru. NEJM. On-line publikace 12. 3 2020

Komentář: Ze sledovaných 94 pasažérů, kteří nastoupili na palubu letadla, byla zjištěna infekce v průběhu letu u dvou žen a následně u syna jedné z nich. Šest pacientů v průběhu čtrnáctidenní karantény vykázalo příznaky, ale test na SARS-CoV-2 byl u všech negativní. Při propuštění z karantény byl u všech 86 osob test na SARS-CoV-2 negativní! Je velmi pravděpodobné, že ženy a jejich syn přišly do kontaktu s SARS-CoV-2 ještě ve Wuhanu, ale žádný další spolucestující infikován nebyl.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené