Přeskočit na obsah

Inhalovaný izopropylalkohol prokázal superioritu nad ondansetronem v antiemetické terapii

Ačkoliv je ondansetron mnohými považován jako antiemetický lék první volby na odděleních urgentní péče, dostupná evidence ukazuje, že neúčinkuje u neonkologických pacientů. U těchto jedinců naopak vykazuje slibné výsledky inhalace isopropylalkoholu.

Ve studii publikované v únoru 2018 v časopise Annals of Emergency Medicine bylo 120 dospělých pacientů s nauzeou nebo vomitem nevyžadujících intravenózní přístup randomizováno k několika modalitám antiemetické terapie. První skupina podstoupila terapii inhalovaným isopropylalkoholem a 4 mg ondansetronu podaného perorálně, druhá skupina byla randomizována k inhalaci isopropylalkoholu a placebu podanému perorálně a třetí skupina podstoupila terapii inhalovaným fyziologickým roztokem a 4 mg ondansetronu podaného perorálně.

Isopropylalkohol byl podán ve formě napuštěného standardního dezinfekčního čtverečku. Ondansetron nebo placebo byly perorálně podány pouze jednou, inhalace mohla probíhat opakovaně. Nevolnost byla měřena na 100mm vizuální analogové škále na počátku terapie a po 30 minutách.

Ve skupině isopropylalkoholu/ondansetron pokleslo skóre nauzey o 30 mm, ve skupině alkohol/placebo o 32 mm a ve skupině fyziologický roztok/ondansetron o 9 mm. Záchranná antiemetická terapie byla podána v 28 %, respektive 25 % a 45 % případů. Rozdíl mezi inhalací alkoholu a fyziologického roztoku byl statisticky signifikantní. Pacienti ve skupině inhalovaného isopropylalkoholu byli více spokojeni s terapií nauzey a měli nauzeu lépe pod kontrolou při propuštění ze zdravotnického zařízení. Během studie nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky terapie. Mechanismus účinku inhalovaného isopropylalkoholu není dosud známý.

Zdroj: April M. D., Oliver J. J., Davis W. T. et al. Aromatherapy Versus Oral Ondansetron for Antiemetic Therapy Among Adult Emergency Department Patients: A Randomized Controlled Trial. Ann Emerg Med 2018 Feb 17. pii: S0196-0644(18)30029-5. doi: 10.1016/j.annemergmed.2018.01.016.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené