Přeskočit na obsah

Inhibitory SGLT‑2 a nealkoholické ztukovatění jater

játra
Ilustrační obrázek. Zdroj: iStock

Mnoho pacientů s diabetem 2. typu trpí také nealkoholickým ztukovatěním jater (NAFLD). V nové retrospektivní studii s 80 000 osob průměrného věku 59 let s diabetem a předpokládanou NAFLD korejští vědci zkoumali souvislosti mezi následky souvisejícími s játry a užíváním několika skupin perorálních antidiabetik přidaných k metforminu.

NAFLD byla identifikována nepřímo, pomocí skóre FLI, vypočítaného na základě indexu tělesné hmotnosti, obvodu pasu, triglyceridů a sérové koncentrace γ‑glutamyltranspeptidázy.

Na začátku studie měli všichni pacienti skóre FLI ≥ 60, považované za vysoce citlivé pro identifikaci NAFLD. Po mediánu 2,6 roku sledování mělo 4 100 pacientů skóre FLI < 30 (považované za regresi NAFLD). Analýzy ukázaly, že inhibitory SGLT‑2 byly spojeny s nejvyšší pravděpodobností regrese NAFLD ve srovnání s ostatními antidiabetiky.

Glifloziny, thiazolidindiony a inhibitory DPP‑4 byly spojeny s pravděpodobností regrese NAFLD o 99 procent, 70 procent a 45 procent vyšší než SU. Regrese NAFLD byla významně pravděpodobnější u inhibitorů SGLT‑2.

Zdroj: Jang H et al. Outcomes of various classes of oral antidiabetic drugs on nonalcoholic fatty liver disease. JAMA Intern Med 2024 Feb 12; [e‑pub].

Sdílejte článek

Doporučené