Přeskočit na obsah

Intenzivisté vydali souhrn doporučení pro COVID-19

Jedním z prvních důležitých počinů skupiny je vytvoření českého souhrnu doporučení mezinárodního panelu expertů pro management tohoto onemocnění v prostředí intenzivní péče. Původní dokument je připraven k publikaci v časopisech Intensive Care Medicine a Critical Care Medicine a má 104 stran. Čeští autoři to nejpodstatnější z něj shrnuli do čtyřstránkového hutného materiálu. Pracovní skupina nyní vytváří podrobné vlastní doporučené postupy, které vycházejí z české praxe.

Z celkem 50 jednotlivých doporučení čtyři spadají do kategorie nejlepší praxe:

  1. U výkonů s rizikem tvorby aerosolu doporučujeme těsný respirátor (N95 respirátory, FFP2, nebo podobné), a další ochranné pomůcky (tj. rukavice, plášť, ochranu očí jako štít, těsné brýle).
  2. Výkony s rizikem tvorby aerosolu doporučujeme provádět v podtlakovém prostoru.
  3. U pacientů s COVID-19 vyžadujících intubaci trachey doporučujeme, aby ji prováděl pracovník s největší zkušeností v zajišťování dýchacích cest, aby se minimalizoval počet pokusů a riziko přenosu.
  4. U dospělých s COVID-19 léčených NIPPV (neinvazivní přetlakovou ventilaci) nebo HFNC (High Flow Nasal Cannula) doporučujeme pečlivé monitorování s cílem odhalit zhoršení dýchání. Dojde-li k němu, pak doporučujeme časnou intubaci v řízených podmínkách.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené