Přeskočit na obsah

Jak poznat legální respirátor? Průvodce je i online

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci s poradenskou společnosti Porta Medica vydal publikaci pro všechny, kdo nakupují roušky, respirátory a podobné prostředky, ať už jsou to jednotlivci, zdravotnická zařízení nebo státní orgány. Publikace shrnuje základní členění kategorií výrobků na ochranu dýchacích cest, legislativu, která s tím souvisí, a přináší manuál, jak u pomůcky zkontrolovat potřebná razítka.

Nejčastější chybou nákupčích bývá přílišná důvěra k formálnímu označení předkládaných dokumentů. Běžně se stává, že určitý dokument je označen jako certifikát, nebo dokonce i prohlášení o shodě, ale jeho faktický obsah tomu neodpovídá a takový dokument je zcela irelevantní a fakticky nemá žádnou hodnotu.

Vznik publikace ocenila Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. „Autorům publikace se podařilo velmi vhodně vyvážit nezbytný teoretický základ s velkým množstvím ilustrativních příkladů z reálné praxe. Jako velmi užitečné hodnotím manuály pro snadné odhalování nelegálních výrobků na trhu,“ cituje Storovou tisková zpráva k uvedení publikace.

Průvodce vychází v tištěné podobě v nákladu deset tisíc kusů, které budou bezplatně distribuovány do nemocnic, poskytovatelům sociálních služeb, státním úřadům, krajům i obcím s rozšířenou působností. On-line publikace je zároveň k dispozici na webových stránkách úřadu pro metrologii, ministerstva průmyslu a obchodu a společnosti Porta Medica k volnému využití.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené