Přeskočit na obsah

Jak se bude letos očkovat proti chřipce

Prof. MUDr. Jiří Beran píše pro Medical Tribune komentář k článku: FDA Approves Flu Shot With H1N1 Protection for 2010-2011 Season

Každý rok na konci chřipkové sezóny (na severní polokouli je to jaro) vybírá odborná skupina ve WHO nové kmeny chřipky, které se poté objeví v sezónní vakcíně v následující chřipkové sezóně.

Na základě surveillance referenčních a spolupracujících laboratoří se provádí výběr chřipkových kmenů, které v předchozí sezóně nejvíce dominovaly a u kterých je předpoklad, že se objeví i v následující sezóně. Pro sezónu 2010-11 jsou standardně vybrány tři chřipkové kmeny (A/H1N1, A/H3N2 a B). V každé trivalentní sezónní vakcíně 2010-11 budou použity následující chřipkové kmeny:

• A/California/7/2009 (H1N1) (původně pandemický kmen)

A/Perth/16/2009 (H3N2)

• B/Brisbane/60/2008

Do nové chřipkové sezónní vakcíny tak byl zařazen původní pandemický kmen, který se podílel v minulé sezóně z 95 % na všech onemocněních chřipkou. Původně pandemický kmen se díky dobrému šíření a promořenosti velké části populace stal běžným sezónním virem a proto je zařazen do sezónní vakcíny. To je běžný postup, který následuje vždy po proběhlé pandemii.

Je doporučeno, aby kromě standardních skupin indikovaných pro očkování proti chřipce, mezi než patří např. senioři, děti a dále mladší osoby s chronickým onemocněním byli očkováni ještě mladí lidé, z nichž někteří jsou stále velmi vnímaví vůči původně pandemickému viru A/H1N1 California/7/09. Pro tyto osoby je vhodnější použít sezónní trivalentní vakcínu než monovalentní vakcínu pandemické proti chřipce (která je v mnohých státech stále v zásobách), která je ochrání i proti zbývajícím dvěma předpokládaným a cirkulujícím kmenům v příští chřipkové sezóně.

FDA také silně doporučuje očkování zdravotnických pracovníků, a jejich pacientů včetně jejich rodin, protože právě neočkovaní zdravotničtí pracovníci mohou chřipku velmi snadno přenést na vnímavou populaci. Na chřipku umírá v rizikových skupinách v USA ročně přibližně 30 – 40 000 osob.

Doporučení FDA se vydává vždy koncem léta před chřipkovou sezónou na podkladě toho, jaké vakcíny (a s jakým obsahem antigenů) jsou od výrobců k dispozici pro registraci. CDC (Centrum pro kontrolu onemocnění v Atlantě v USA) a ACIP (Poradní sbor pro očkování (Advisory Committee on Immunization Practices)) vydali společné doporučení pro provádění očkování proti sezónní chřipce v sezóně 2010-11.

Očkování je nověji velmi silně doporučováno všem osobám starším 6 měsíců, bez ohledu na to, zda jsou, zdravé, či nemocné a zda patří do rizikových skupin či nikoliv.

Doporučení též specifikuje, že u dětí ve věku 6 měsíců až 8 let by měly být aplikovány celkem dvě dávky sezónní vakcíny proti chřipce s rozestupem minimálně 4 týdny, kromě těch, které byly již v minulosti očkovány dvěma dávkami vakcíny.

Aplikace jedné dávky vakcíny proti pandemické chřipce není důvodem proč neaplikovat u dětí dvoudávkové schéma pro příští chřipkovou sezónu. Nověji se též doporučuje pro očkování proti sezónní chřipce u seniorů trivalentní vakcína s vyšším obsahem antigenu.

prof. MUDr. Jiří BERAN, CSc., Ředitel Centrum očkování a cestovní medicíny, Hradec Králové

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené