Přeskočit na obsah

Jak zastavit srdeční onemocnění obézních dětí v dospělosti

chlapec, sport,obezitat stands in football gate and wants to catch ball with his hands
Fotografie jsou ilustrační, všechny zobrazené osoby jsou modelem. Zdroj: iStock.

Podle vědeckého prohlášení odborníků na srdeční choroby a dětskou obezitu, které bylo zveřejněno v časopisu European Journal of Preventive Cardiology, je období dětství příležitostí vypořádat se s obezitou, než budou škody, které způsobuje, nevratné. Tento dokument vydaný Evropskou kardiologickou společností (ESC) vytvořila pracovní skupina pro zdraví dětí Evropské asociace preventivní kardiologie (EAPC) ESC a Evropská skupina pro dětskou obezitu (ECOG).

Dětská obezita je na vzestupu. Podle Světové zdravotnické organizace v roce 1975 bylo obézních méně než jedno procento dětí a dospívajících ve věku 5–19 let, v roce 2016 však bylo obézních více než 124 milionů dětí (6 % dívek a 8 % chlapců). „Globální nárůst dětské obezity, do značné míry způsobený větší fyzickou nečinností, byl spojen se zvýšeným výskytem vysokého krevního tlaku, krevních lipidů a glukózy v krvi v dětství. Tato kombinace faktorů pak souvisí s poškozením tepen a srdce, které lze zvrátit cvičením u dětí, ale mnohem obtížněji u dospělých,“ uvedl hlavní autor dokumentu profesor Henner Hanssen z Basilejské univerzity ve Švýcarsku.

Dětská obezita a s ní spojené problémy vysokého krevního tlaku, krevních lipidů a glukózy v krvi se prolínají až do dospělosti. Například obézní děti mají pětkrát vyšší pravděpodobnost, že se stanou obézními dospělými, než jejich vrstevníci se zdravou váhou. Dokument zdůrazňuje potřebu řešit obezitu a související rizikové faktory společně, protože více než jeden problém zvyšuje pravděpodobnost kardiovaskulárního onemocnění (KVO) v dospělosti. Ve srovnání s dětmi s nízkým indexem tělesné hmotnosti (BMI) mají děti s vysokým BMI o 40 procent vyšší pravděpodobnost, že ve středním věku budou trpět KVO. Děti s kombinací rizikových faktorů, včetně kouření a vysokého BMI, vysokého krevního tlaku a krevních lipidů mají ve středním věku dvakrát až devětkrát vyšší riziko infarktu myokardu a cévní mozkové příhody.

„Prevence ischemické choroby srdeční u dospělých prostřednictvím intervencí v dětství je podporována skutečností, že stravovací návyky a preference potravin se utvářejí v raném věku a že životní styl související s rodinou a stravovací návyky mají tendenci být udržovány po celý život,“ uvádí zpráva.

Mladí lidé školního věku by se podle doporučení měli věnovat alespoň 60 minut denně středně silné až intenzivní aerobní fyzické aktivitě. Kromě toho by se aktivity na posílení svalů měly provádět alespoň třikrát týdně. Čas strávený sezením, zejména čas strávený u obrazovky, by měl být omezen. Co se týče stravy, děti by měly dostatečně snídat, vyhýbat se jídlu mezi jídly, jíst tři jídla a ne více než dvě svačiny denně, omezit velikost porcí, vyhýbat se energeticky bohatým a nutričně chudým potravinám, jako jsou ovocné šťávy nebo rychlé občerstvení, zvýšit příjem nezpracovaného ovoce, zeleniny a obilovin bohatých na vlákninu a omezit příjem tuků a cukrů.

K zastavení obezity a souvisejících problémů je zapotřebí řada politik a opatření. Ústředním bodem je fyzická aktivita a výživa. Tvůrci politik by proto měli:

  • podporovat fyzickou aktivitu a zvyšovat povědomí o nutnosti omezení času stráveného sezením,
  • podporovat zdravé stravovací návyky,
  • poskytovat dietní poradenství a psychologickou podporu pro změnu chování,
  • omezit marketing nezdravých potravin v médiích a na sociálních sítích,
  • podporovat výchovné styly, které podporují fyzickou aktivitu a zdravé stravování,
  • vyvarovat se stigmatizace,
  • zapojit školy, rodinu a přátele do vzdělávacích programů,
  • zvýšit dostupnost a cenovou dostupnost zdravých potravin,
  • poskytovat dětská hřiště a zelené plochy pro fyzickou aktivitu v městském prostředí.

„Politika k zastavení KVO později v životě musí jít nad rámec pouhého vysvětlování mladým lidem, aby cvičili a jedli zdravě,“ uvedl prof. Hanssen s tím, že pokud nejsou prostory, kde by se dalo být aktivní, a výživné jídlo je nedostupné nebo cenově nedostupné, je velmi obtížné chování změnit. „Některé děti budou mít prospěch z psychologické podpory, aby pochopily, které návyky jsou problematické a jak si vytvořit nové. A místo kritiky dětí za to, že jsou neaktivní a jedí nezdravé jídlo, mohou školy a rodiče ukázat, že být fyzicky aktivní a připravovat zdravé jídlo může být i zábava,“ dodal.

Školy by se měly ujmout vedení v oblasti zdravého školního stravování, kursů vaření, vzdělávání o výživě a aktivitě a organizování sportovních klubů. K účasti by měla být přizvána rodina a přátelé, protože i oni mají vliv na životní styl a váhu dítěte. Podle prof. Hanssena by zdravá a cenově dostupná strava měla začínat ve školní jídelně a fyzická aktivita může být podporována prostřednictvím aktivních přestávek ve školách. V neposlední řadě připomněl, že vzdělávání o zdravém životním stylu nebude mít velký dopad, pokud do něj nebudou zapojeni i rodiče.

Dokument také poukazuje na vliv médií na stravování dětí a varuje, že většina dětí je vystavena propagaci a marketingu produktů, jako je rychlé občerstvení a slazené nápoje, a to až 200krát týdně na sociálních sítích. Autoři uvádějí, že marketing nezdravých potravin a nápojů by měl být minimalizován nebo zakázán, zejména ve školách, protože ovlivňuje chování dětí. I když se zdá, že ekvivalentní marketing zdravých produktů nemá žádný účinek, prof. Hanssen je přesvědčen, že spíše než opakovat lidem, aby konzumovali zdravé produkty, může být efektivnější propagovat zdravý životní styl zábavnou formou.

Odborné prohlášení zdůrazňuje potřebu vyhnout se stigmatizaci dětí s nadváhou a obezitou, protože to může vést k poruchám příjmu potravy a nečinnosti. Jak identifikovat ohrožené děti a nabídnout jim individuální léčbu a zároveň se vyhnout stigmatizaci, je stále náročné a tuto problematiku je potřeba řešit citlivě. V závěru odborníci shrnují, že s prevencí KVO je třeba začít včas. Spíše než čekat a sledovat, zda se dnešní obézní děti stanou zítřejšími pacienty s infarktem a cévní mozkovou příhodou, je nyní zapotřebí vytvořit akční plán, který zastaví budoucí zdravotní problémy. „Už víme, že obezita poškozuje zdraví dětí. Jaký další důkaz potřebujeme?“ uzavírají odborníci.

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…