Přeskočit na obsah

Jak zvládají nemocnice situaci?

 

Bc. Egon Havrlant, tiskový mluvčí nemocnic Zlínského kraje:

 

Kolik zdravotníků celkem má v současnosti u vás absenci?

Už teď nám chybí cca 300 až 350 zaměstnanců, kteří jsou s různými diagnózami v pracovní neschopnosti nebo na ošetřovném (v souvislosti s covidem je to cca 100 lidí). Nemocnice Zlínského kraje zaměstnávají zhruba 5500 lidí.

 

Žádáte o výpomoc mediků?

Ano žádáme, ale tato pomoc má být organizována přes kraje. Určitě bychom jich potřebovali několik desítek, pracovali by na pozicích sanitářů nebo by získávali praxi při spolupráci s lékaři na odděleních. Sami oslovuje studenty zdravotnických oborů zlínské Univerzity Tomáše Bati a zdravotnických škol, ti by mohli naskočit už na začátku příštího týdne.

 

Jak navyšujete kapacity nemocnice?

Snažíme se mít připravena záložní lůžka v rámci našich nemocnic tak, abychom je mohli překlopit na covidová ve chvíli, kdy se stávající kapacity budou blížit naplnění. V nemocnicích ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži můžeme jít dohromady až na 500 lůžek včetně těch, na kterých už v současné době o covidové pacienty pečujeme. Aktuálně jich máme 227. Klíčový je personál, potřebujeme tedy udržet dostatečný počet zdravotníků, aby nám nevypadával z provozu, a zároveň jej doplnit silami zvenčí. Hledáme například zdravotníky pracující mimo nemocnice, bývalé zdravotníky, samozřejmě už zmíněné mediky a studenty zdravotnických oborů, ale i nezdravotníky, například řidiče a podobně. Někteří už se nám hlásí, ale přivítáme i případné další zájemce.

 

 

 

 

Mgr. Marie Heřmánková, vedoucí odboru PR a marketingu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

 

Kolik zdravotníků celkem má v současnosti u vás absenci?

Máme v pracovní neschopnosti přes 400 pracovníků ze 6,5 tisíce zaměstnanců. Z toho 92 je s covid-19. Dále 183 zdravotníků bylo v rizikovém kontaktu, z toho šest je v karanténě, 177 tedy pracuje za mimořádných podmínek

 

Žádáte o výpomoc mediků?

Mediky využíváme kontinuálně od jara, mimo jiné především v odběrovém centru. Podle potřeby je nasazujeme i jinde v nemocnici v rámci základní ošetřovatelské péče a pomocných prací. Jejich počet chceme ještě zvýšit. V tuto chvíli jich u nás je přes 90.

 

Jak navyšujete kapacity nemocnice?

Omezujeme postupně plánovanou péči tak, abychom si uvolnili další lůžkovou kapacitu.

Potřebovali bychom zajistit místa pro následnou péči – sociální lůžka.

 

 

 

 

Mgr. et Bc. Petr Sulek, tiskový mluvčí Thomayerovy nemocnice:

 

Kolik zdravotníků celkem má v současnosti u vás absenci?

K dnešnímu dni máme celkem 43 zdravotníků v domácí izolaci kvůli nemoci covid-19 a další desítky jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti, a to z nejrůznějších zdravotních důvodů. Aktuálně máme přibližně 2400 zaměstnanců a více než 80 procent z nich tvoří zdravotníci (lékaři, všeobecné a praktické zdravotní sestry, farmaceuti atd.).

 

Jestli přibude zdravotníků na ošetřovném v souvislosti se zavřením prvních stupňů základních škol, to je v tuto chvíli příliš předčasné říci. Očekáváme, že v rámci některých škol vzniknou například speciální střídy či školní družiny určené pro děti zdravotníků. Situaci však sledujeme a jakmile budeme mít k dispozici více informací, pak budeme moci říci, jak dalece budou mít tato nová opatření vliv na naše zaměstnance.

 

 

Žádáte o výpomoc mediků?

V současné době jednáme se zástupci lékařských fakult o zapojení mediků, kteří by nám mohli pomoci v rámci péče o pacienty s onemocněním covid-19. Využití mediků je však zejména v pomocné ošetřovatelské péči či například v drobných administrativních úkonech, ale nikoliv v odborné zdravotní péči. Budeme rádi za každého medika či volnou pracovní sílu, která by nám pomohla zvládnout toto velice náročné a obtížné období.

Dlouhodobě nám chybí celkem 80 všeobecných a specializovaných zdravotních sester a dalšího pomocného zdravotního personálu, bez kterého se neobejde žádná nemocnice. Situaci nám stěžuje i fakt, že k dnešnímu dni máme celkem 43 zdravotníků v domácí izolaci kvůli nemoci covid-19 a další desítky zdravotníků jsou v pracovní neschopnosti. Pokud máme zabezpečit kvalitní a dostupnou léčbu pacientům s nemocí covid-19, ale i ostatním nemocným, pak k tomu potřebujeme mít i dostatek odborného personálu a ten bohužel nemáme. Intenzivně tak hledáme nové posily z řad všeobecných a praktických sester, sanitářů a záchranářů na pracoviště JIP a lůžková covidová oddělení. Více informací o pracovní nabídce je možné najít na našem webu.

 

 

Jak navyšujete kapacity nemocnice?

Nejdříve je nutné zmínit, že v současné době máme v Thomayerově nemocnici hospitalizováno celkem 75 pacientů s onemocněním covid-19. To je stav k dnešnímu dni, který se však každým dnem mění. S přibývajícím počtem těchto pacientů samozřejmě rostou i nároky na zvyšování lůžkové kapacity na úkor ostatní zdravotní péče. Průběžně jsme tak začali předělávat některá pracoviště na covidová oddělení s JIP, a to právě v souvislosti s těmito pacienty. Většina nemocných je hospitalizována na naší plicní klinice, dále pak na anesteziologicko-resuscitační klinice a dalších pracovišť, která pro tyto účely byla nově vytvořena, a to v prostorách například oddělení hrudní chirurgie či oddělení geriatrie a následné péče atp. Aktuálně hledáme i další vhodná lůžka pro zvýšený příjem pacientů s nemocí covid-19, ale není to snadné. Lůžka musí být umístěna tam, kde je přívod ke kyslíku a prostorově je možné k nim připojit například i plicní ventilaci. Ne každé standardní lůžkové oddělení disponuje tímto zařízením atd. Je potřeba si také uvědomit, že k péči o pacienty s nemocí covid-19 je nutné mít i odborný zdravotní personál, který bude o tyto nemocné náležitě pečovat.

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Adam Fritscher, mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc:

 

Kolik zdravotníků celkem má v současnosti u vás absenci?

Absence zdravotníků:

- aktuálně lékařů na dočasné pracovní neschopnosti – 69

- aktuálně sester – 158

Celkem ve Fakultní nemocnici Olomouc pracuje cca 3600 zdravotníků. Převážná většina absencí je z důvodu pracovní neschopnosti, z toho nemocných je cca ¾. Aktuálně je kvůli COVID-19 přibližně 115 zdravotníků Fakultní nemocnice Olomouc v izolaci a cca 280 v karanténě.

 

Žádáte o výpomoc mediků?

O výpomoc žádáme, využíváme pomoci cca 80 mediků (studentů LF UP), kteří u nás vykonávají práci sanitářů.

 

Jak navyšujete kapacity nemocnice?

Aktuální kapacita pro nemocné s COVID-19 činí 18 JIP lůžek a 45 standardních lůžek. Další lůžka jsou připravena k okamžité reprofilizaci, udržujeme v pohotovosti dostatečnou rezervu pro aktuální vývoj situace.

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Levorová, tisková mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň:

 

Kolik zdravotníků celkem má v současnosti u vás absenci?

K dnešnímu dni máme ve FN Plzeň celkem 219 pracovních neschopností + 13 karantén, pozitivně testovaných zaměstnanců 130. OČR se týká cca 100 zaměstnanců. (Ve FN Plzeň pracuje 4 900 zaměstnanců, z toho 3000 zdravotnických pracovníků)

 

 

Žádáte o výpomoc mediků?

Spolupracujeme se studenty Lékařské fakulty, Vyšší odborné školy zdravotnické a Fakulty zdravotnických studií. 100 studentů vypomáhá ve FN Plzeň jako pomocný ne jako pomocný zdravotnický personál.

Jak navyšujete kapacity nemocnice?

Kapacity navyšujeme dle aktuální potřebnosti. Interní pavilon prošel restrukturalizací a postupně, z jednotlivých stanic, tvoříme covidová pracoviště. V současnosti máme kapacitu cca 100 standardních lůžek a 27 JIP lůžek pro covid pacienty. Obsazenost 85 standardních a 21 JIP lůžek.

 

 

 

 

Mgr. Monika Zachrlová, tisková mluvčí Nemocnice Jihlava:

 

Kolik zdravotníků celkem má v současnosti u vás absenci?

Trend je vzrůstající, máme aktuálně 90 zaměstnanců v pracovní neschopnosti v souvislosti s Covid, celkový počet pozitivních je 116 (kteří už nemoc prodělali nebo se s ní léčí). OČR řešíme, máme spádovou školu pro zaměstnance.

 

Žádáte o výpomoc mediků?

Zatím mapujeme ze škol počty studentů. A to jak mediků, tak ze středních zdravotnických škol a VŠPJ.

 

Jak navyšujete kapacity nemocnice?

Kapacity nenavyšujeme. Rozšiřujeme červené zóny dle potřeby a počtu pacientů.

 

 

 

 

Mgr. Pavlína Danková, odbor komunikace FN Motol:

 

Kolik zdravotníků celkem má v současnosti u vás absenci?

v pracovní neschopnosti je cca 150 zaměstnanců, cca 400 má karanténu na pracovišti a 10 je v domácí karanténě.

FN Motol má 6 500 zaměstnanců, z toho 4 500 zdravotníků.

 

Žádáte o výpomoc mediků?

Ano o výpomoc mediků žádáme.

 

Jak navyšujete kapacity nemocnice?

Nyní jsme na tom tak, že kapacita pro covid pacienty není vysoká, pokud se budeme bavit o lůžkách, které jsme si sami pro sebe vyřadili pro covid (asi 10 s kyslíkem a 4 s možností UPV).

Tu ale rozšíříme o 30 kyslíků a 10 UPV do několika dnů. A jsme pochopitelně schopni se postarat o covid+ pacienty i na lůžkách v celé nemocnici, když na to přijde, což je 250 kyslíků a 50 JIP lůžek (z toho asi 25 s UPV).

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené