Přeskočit na obsah

Jaký měl COVID-19 dopad na péči o umírající?

Pandemie nemoci COVID-19 významně ovlivnila péči o pacienty v závěru života, a to nejen ty, kteří se novým koronavirem nakazili. Organizační opatření, spojená s nouzovým režimem a přísnějšími epidemiologickými nařízeními, měla dopad i na pacienty, kteří v tuto dobu umírali na jiná onemocnění a vzhledem k pandemii museli čelit omezeným možnostem návštěv, upravenému režimu zdravotnických zařízení, horší dostupností domácí péče a podobně. Řada příbuzných musela řešit vlastní obavy o zdraví a zároveň péči o další příbuzné. Někteří lidé zemřeli v nemocnicích či domovech pro seniory, aniž by měli možnost se osobně rozloučit se svými blízkými. Mnoha vážně nemocným pacientům nemohly být provedeny plánované zákroky.

Centrum paliativní péče ve spolupráci se zahraničními univerzitami proto realizuje jedinečný výzkum, jehož cílem je zmapovat dopad pandemie na péči o umírající, a to jak z pohledu zdravotníků, sociálních pracovníků, dobrovolníků, tak i z pohledu pozůstalých. Cílem projektu je zmapovat zkušenosti s péčí v závěru života a srovnat výsledky s dalšími evropskými zeměmi, a připravit se tak na další možné pandemie. K účasti ve výzkumu stačí vyplnit dotazníky na webu Centra paliativní péče, vítány jsou především osobní zkušenosti pozůstalých, ale i zkušenosti personálu nemocnic a pobytových sociálních zařízení. Dotazník se týká pacientů, kteří během pandemie zemřeli, bez ohledu na příčinu nemoci.

Dotazníky jsou k nalezení zde: https://paliativnicentrum.cz/aktuality/dotazniky-k-peci-v-zaveru-zivota-behem-pandemie

Kontakt:
PhDr. Martin Loučka, Ph. D.
Centrum paliativní péče, z.ú.
m.loucka@paliativnicentrum.cz
www.paliativnicentrum.cz

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené