Přeskočit na obsah

Je foramen ovale patens rizikovým faktorem pro perioperační ischemickou cmp?

V retrospektivní studii bylo foramen ovale patens asociováno se zvýšením rizika ischemické CMP po nekardiálních chirurgických výkonech.

Řada rizikových faktorů perioperační cévní mozkové příhody je nám dobře známa (např. vyšší věk, předchozí CMP, diabetes), ale riziko spojené s přítomností foramen ovale patens (FOP) je zatím nejasné. A to navzdory tomu, že jeho prevalence je celkem vysoká (tuto srdeční vadu má asi čtvrtina populace).

Studie

K objasnění této problematiky byla provedena retrospektivní studie. V ní byly analyzovány údaje více než 150 000 pacientů z Massachusettské nemocnice, kteří podstoupili nekardiální chirurgický výkon. Z nich mělo 1 540 osob (přibližně 1 %) před operací diagnostikované formen ovale patens.

Výsledky

Třicet dní po operaci proběhlo u pacientů s diagnostikovaným foramen ovale patens 49 CMP (3,2 %), zatímco ve skupině bez diagnózy FOP jich proběhlo 801 (0,5 %). Po korekci na zkreslující faktory bylo zjištěno, že pacienti s foramen ovale patens měli významně vyšší riziko ischemické CMP (odds ratio 2,7). Tento rozdíl se udržel i při přídavné analýze citlivosti (porovnání na podkladě propenzitního skóre a analýza omezená na pacienty, kterým byl proveden předoperační echokardiogram).

Komentář

Na podkladě perioperačních rizik – hyperkoagulačních stavů, žilního tromboembolismu a hemodynamických zvratů (a vrozené dispozice k paradoxní embolizaci) mohou mít pacienti s foramen ovale patens zvýšené riziko ischemické cévní mozkové příhody.

Nicméně na základě těchto výsledků ještě nelze říci, že by foramen ovale patens mělo být aktivně vyhledáváno. Navzdory rozsáhlé statistické analýze může být riziko CMP spojené s FOP stále ovlivněno řadou faktorů a není jisté, zda by pacienti profitovali z echokardiografického vyšetřování, zaměřeného výhradně na snížení rizika CMP v perioperačním období.

Zdroje:

Ng PY et al. Association of preoperatively diagnosed patent foramen ovale with perioperative ischemic stroke. JAMA 2018 Feb 6; 319:452. (https://doi.org/10.1001/jama.2017.21899)

Kasner SE and Messe SR. Is patent foramen ovale a risk factor for perioperative stroke? JAMA 2018 Feb 6; 319:446. (https://doi.org/10.1001/jama.2017.21902)

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Koukolík: Kdo zapomene na svou minulost

31. 3. 2023

O extremismu slyšíme denně. V případě islámu pak o vztahu extremismu a náboženství. Naproti tomu se málo ví o vztahu náboženství k extremismu…