Přeskočit na obsah

Jednoduchý krevní test detekuje protein asociovaný s Alzheimerovou demencí

Výzkumníci doufají, že díky tomuto jednoduchému a levnému testu, pomohou s vývojem účinnější terapie tohoto neurodegenerativního onemocnění.

Krevní test identifikuje jedince s vysokou hladinou amyloidu beta v mozkové tkáni. Jedná se o klíčový protein v patogenezi Alzheimerovy choroby. Vědci doufají, že díky tomuto testu budou výrobci léčiv moct rekrutovat do klinických studií jedince s demencí před ireverzibilním poškozením mozku, díky čemuž budou výsledky testování důvěryhodnější.

Molekulární biolog Katsuhiko Yanagisawa a jeho kolegové vyvinuli prototyp biomarkerového testu, který publikovali 31. ledna 2018 v časopise Nature. Pokud bude jeho efektivita a spolehlivost potvrzena dalším výzkumem, stane se tento dlouho očekávaný test vítaným pomocníkem při vývoji a testování terapie Alzheimerovy choroby, která na světě postihuje desítky milionů lidí.

Všechny potenciální léky totiž dosud v klinických studiích selhaly a mnoho farmaceutických společností proto výzkum v oblasti Alzheimerovy choroby opustilo. Vědci se domnívají, že problém spočívá spíše v návrhu studie než v samotném léku. Do dnešní doby neexistoval žádný spolehlivý způsob identifikace jedinců s časným stádiem demence, proto ve většině studií participovali pacienti s manifestními klinickými příznaky. Yanagisawa však upozorňuje, že při rozvoji příznaků již dochází k poškození mozku amyloidem beta a tyto změny mohou být nevratné.

Jediným způsobem, jak identifikovat amyloid beta (kromě pitvy), bylo užití pozitronové emisní tomografie (PET) nebo stanovení proteinu v cerebrospinálním likvoru. Oba tyto postupy byly využívány k náboru pacientů do recentních studií, jedná se však o drahé testy dyskomfortní pro pacienty.

Yanagasiwa a jeho kolegové používají k měření fragmentů amyloidu beta kombinaci dvou existujících metod, a to imunoprecipitaci a hmotnostní spektrometrii. Výsledky jejich testování se shodovaly s výsledky zobrazovacích metod mozkové tkáně a analýzy cerebrospinálního likvoru ve dvou odlišných kohortách, které zahrnovaly 121 lidí v Japonsku a 252 lidí v Austrálii. Každá kohorta zahrnovala jedince ve věku 60 ‒ 90 let. Někteří jedinci nevykazovaly žádné klinické příznaky nemoci, někteří měli mírnou kognitivní poruchu a někteří trpěli rozvinutou Alzheimerovou chorobou.

Zdroj: Nakamura A., Kaneko N., Villemagne V. L. et al. High performance plasma amyloid-β biomarkers for Alzheimer’s disease. Nature 2018 Feb 8; 554 (7691): 249-254. doi: 10.1038/nature25456.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené