Přeskočit na obsah

Jsou omega-3 kyseliny zbytečné v prevenci srdečních chorob?

V deseti velkých randomizovaných studiích, které trvaly alespoň 1 rok, nebylo užívání doplňků s omega-3 kyselinami spojeno se signifikantně nižším rizikem následujících KVO:

  • smrt v důsledku ischemické choroby srdeční (ICHS): míra výskytu RR 0,93 (99% interval spolehlivosti CI 0,83 – 1,03),
  • nefatální infarkt myokardu (IM): RR 0,97 (99% CI 0,87 – 1,08),
  • jakékoli onemocnění koronárních tepen: RR 0,96 (95% CI 0,90 – 1,01),
  • významné cévní příhody: RR 0,97 (95% CI 0,93 – 1,01).

Přínos rovněž nebyl pozorován u podskupin s dřívější ICHS, s diabetem, se zvýšenými plasmatickými koncentracemi lipidů nebo při užívání statinů, uvedl v JAMA Cardiology Robert Clarke, MD, z oxfordské univerzity ve Velké Británii.

Zatímco Evropská kardiologická společnost označila ochranný efekt omega-3 kyselin jako přinejmenším diskutovatelný, její americká obdoba (American Heart Association) doporučovala užívání omega-3 jako opodstatněné v sekundární prevenci ICHS u pacientů s nedávnou KV příhodou a rovněž je doporučila ke zvážení u osob se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí.

„Nicméně výsledky předkládané meta-analýzy nijak nepodporují doporučení užívat při ICHS v anamnéze cca 1 g omega-3 mastných kyselin denně jako prevenci fatálního ICHS, nefatálního IM nebo jiné cévní příhody,“ uzavírá skupina doktora Clarka. „Výsledky probíhajících studií ukáží, zda vyšší dávky omega-3 mastných kyselin mohou mít signifikantní efekt na riziko významných cévních onemocnění.“

Studie byla financována British Heart Foundation, British Heart Foundation Centre for Research Excellence Oxford a Medical Research Council Clinical Trial Service Unit. Clarke uvedl, že nemá žádnou relevantní návaznost na farmaceutický průmysl, spoluautoři uvedli více takovýchto kontaktů.

Zdroj: Crystal Phend pro MedPage Today, dostupné na https://www.medpagetoday.com/cardiology/prevention/70881.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Koukolík: Kdo zapomene na svou minulost

31. 3. 2023

O extremismu slyšíme denně. V případě islámu pak o vztahu extremismu a náboženství. Naproti tomu se málo ví o vztahu náboženství k extremismu…