Přeskočit na obsah

Kardiovaskulární přínosy hypolipidemik platí napříč etniky a regiony

iStock-1224215350
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Podle studie zveřejněné v únoru 2023 v European Journal of Preventive Cardiology mají menšinová etnika a regiony přinejmenším stejný kardiovaskulární přínos z terapií snižujících lipidy jako většinové skupiny, přestože jsou v klinických studiích nedostatečně zastoupeny.

„Budoucí klinické studie by se měly snažit adekvátně reprezentovat menšinové skupiny, aby se zlepšila generalizovatelnost terapií založených na důkazech pro různé populace a identifikovaly se podskupiny, které mohou reagovat na léčbu odlišně,“ řekla autorka studie Dr. Sonia Sawant z Imperial College London, UK a University v australském Sydney, podle níž zároveň existuje i potřeba intervencí v oblasti veřejného zdraví, které optimalizují přístup k terapiím snižujícím hladinu lipidů mezi zranitelnou populací.

Ischemická choroba srdeční, následovaná cévní mozkovou příhodou, je největším zabijákem na světě. Dohromady způsobily v roce 2019 přibližně 15 milionů úmrtí, což je více než čtvrtina všech úmrtí. V obou případech se jedná o aterosklerotické kardiovaskulární (KV) onemocnění, kdy se tepny ucpávají tukovými usazeninami a již nemohou dodávat do těla dostatek krve, což vede k srdeční příhodě nebo CMP. Existují drtivé důkazy, že zvýšený cholesterol (LDL) v lipoproteinech je významnou příčinou srdečního infarktu a CMP a že snížení LDL cholesterolu významně snižuje riziko KV onemocnění. S cílem předcházet vzniku KV onemocnění, doporučují pokyny ESC koncentraci LDL cholesterolu co nejvíce snížit.

Jedná se o první studii zkoumající účinek hypolipidemické medikace na KV onemocnění podle etnických skupin a regionů v dříve publikovaných randomizovaných klinických studiích. Byly hledány databáze studií statinů, ezetimibu nebo inhibitorů proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) porovnávající intenzivní versus méně intenzivní snižování cholesterolu. Primárním výsledkem byly závažné nežádoucí kardiovaskulární příhody (MACE), definované jako složený soubor KV mortality, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a revaskularizace. Následně byla provedena metaanalýza s cílem spojit velikosti účinků pro snížení KV rizika spojeného s terapiemi snižujícími lipidy v každé menšinové skupině a umožnit přímé srovnání mezi etniky a regiony.

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 53 studií s 329 897 účastníky. Průměrný věk byl 62 let a 73 procent tvořili muži. Pokud jde o regiony, 39,5 procenta účastníků bylo z Evropy, 16 procent ze Severní Ameriky, 9 procent z Japonska, 2,8 procenta z Australasie (Austrálie a Nový Zéland), 1,8 procenta z Jižní Ameriky, 1,1 procenta z Asie a 0,6 procenta z Jižní Afriky (29,2 % bylo nespecifikováno). Mnoho studií neuvádělo etnické skupiny; mezi těmi, které ano, bylo 60,3 procenta bílých účastníků, 20,2 procenta Japonců, 9,4 procenta Asiatů, 5,5 procenta černochů a 4,7 procenta populace z Latinské Ameriky.

Snížení LDL cholesterolu snížilo MACE ve všech regionech, celosvětově bylo riziko sníženo o 20 procent, v Austrálii o 25 procent, v Severní Americe o 25 procent, v USA o 24 procent, v Evropě o 24 procent a v Japonsku o 27 procent. Ve studiích uvádějících výsledky podle etnického původu bylo snížení rizika snížením LDL cholesterolu 45 procent u černochů a 27 procent u Japonců. Vzájemné srovnání mezi regiony a etniky neodhalilo žádné významné rozdíly v redukci MACE při léčbě snižující koncentraci lipidů. Například účinky byly podobné v Evropě vs. Severní Americe, Jižní Africe vs. Severní Americe, Jižní Americe vs. Severní Americe, Austrálii vs. USA, Asii vs. Severní Americe.

„Zjištění poukazují na špatný nábor menšinových skupin včetně Jižní Afriky, Jižní Ameriky a Asie, stejně jako černošských, latinskoamerických a asijských etnik. Předchozí výzkum ukázal nedostatečnou léčbu určitých populací; například u černošského etnika je méně pravděpodobné, že jim budou předepisovány statiny než u jejich bílých protějšků. V naší studii byl však MACE konzistentně snižováno napříč regiony a etniky, což naznačuje, že přínosy snížení LDL cholesterolu jsou univerzální. To znamená, že všichni pacienti by měli dostávat hypolipidemickou léčbu, pokud je to indikováno, bez ohledu na etnický původ nebo region, aby byla zajištěna spravedlivá zdravotní péče,“ shrnula dr. Sawant.

Doporučené