Přeskočit na obsah

Katetrizační ablace: dabigatran bezpečnější než warfarin

Pacienti s FS, kteří podstoupili KA a zároveň nepřerušovanou léčbu dabigatranem, vykazovali méně závažných krvácení a nižší počet závažných nežádoucích účinků ve srovnání s pacienty, kteří byli nepřerušovaně léčeni warfarinem. Výsledky byly prezentovány v rámci 66. výročního zasedání Americké kardiologické společnosti (American College of Cardiology) ve Washingtonu. Data byla zároveň zveřejněna v časopise New England Journal of Medicine.1,2

Výsledky klinické studie RE‑CIRCUIT ukázaly, že nepřerušovaná léčba dabigatran etexilátem významně snížila riziko závažných krvácení ve srovnání s nepřerušovanou léčbou warfarinem. Absolutní riziko pokleslo o 5,3 procenta v případě primárního cílového ukazatele – závažná krvácení se vyskytla u 5 z 317 pacientů léčených dabigatranem oproti 22 z 318 užívajících warfarin (77,2% pokles relativního rizika). Byl pozorován srovnatelný výskyt nezávažných krvácení u dabigatranu ve srovnání s warfarinem (59 z 317 oproti 54 z 318). U pacientů užívajících dabigatran nebyla zaznamenána žádná tromboembolická událost, u warfarinu šlo o jeden případ. Studie RE‑CIRCUIT se účastnilo 635 pacientů s paroxysmální nebo perzistentní FS podstupujících KA. Pacienti svými charakteristikami odpovídali pacientům podstupujícím KA v běžné klinické praxi, byli tak pro ošetřující lékaře zdrojem nových relevantních informací.1,2

„Tyto výsledky představují významné novinky pro lékařskou odbornou veřejnost,“ řekl profesor Hugh Calkins, předseda řídícího výboru klinické studie RE‑CIRCUIT, profesor kardiologie a vedoucí lékař laboratoře pro elektrofyziologii a arytmologii v nemocnici Johns Hopkins Hospital v americkém Baltimoru. „Během ablačního zákroku jsou pacienti vystaveni potenciálnímu riziku závažných komplikací, včetně cévní mozkové příhody (CMP) nebo krvácení. Proto má antikoagulační léčba během ablačního zákroku zásadní význam. Během klinické studie RE‑CIRCUIT bylo pozorováno, že nepřerušovaná antikoagulační léčba dabigatran etexilátem vykazovala významně nižší výskyt závažných krvácení než léčba warfarinem u pacientů s FS podstupujících KA.“

Každý rok se uskuteční více než 200 000 ablačních zákroků u pacientů s FS,3–5 která je nejčastější poruchou srdečního rytmu.6 Ablace je běžný zákrok při nepravidelné akci srdeční u pacientů s FS.7 Zákrok zahrnuje zavedení katetru žílou nebo tepnou tříslem nebo paží až do srdce a následné zničení nebo izolaci oblasti, která způsobuje nepravidelný srdeční rytmus, pomocí radiofrekvenční energie, extrémně vysokoteplotní nebo extrémně nízkoteplotní energie.7 Katetrizační ablace je spojena s rizikem jak tromboembolické příhody, tak krvácení.8,9 Antikoagulační léčba před ablací, během ní a po ablaci musí být velmi obezřetně řízena, aby došlo k minimalizaci těchto rizik.10,11 Klinická studie RE‑CIRCUIT poskytla specifická data pro podobné klinické situace u dabigatran etexilátu patřícího mezi nová perorální antikoagulancia (NOAC), který nespadá mezi antagonisty vitaminu K.1,2

„Dabigatran etexilát opět prokázal své bezpečnostní benefity ve srovnání s warfarinem,“ řekl profesor Jörg Kreuzer, viceprezident terapeutické kardiovaskulární divize oddělení medicíny společnosti Boehringer Ingelheim. „Pouze u jednoho pacienta užívajícího dabigatran byl nutný lékařský zásah kvůli závažnému krvácení oproti jedenácti pacientům, kteří užívali warfarin. A dokonce ani u tohoto jednoho případu nebylo nutné podat specifické antidotum pro okamžité zvrácení účinku dabigatranu, ačkoli je lékaři měli k dispozici.“

Klinická studie RE‑CIRCUIT je součástí inovativního programu v oblasti antikoagulační péče společnosti Boehringer Ingelheim, která uvedla na trh dabigatran etexilát jako první NOAC pro snížení rizika CMP u pacientů s FS12,13 a následně v roce 2015 získala registraci pro přípravek idarucizumab, první specifické antidotum pro použití v urgentních situacích ke zvrácení antikoagulačního účinku dabigatran etexilátu.14,15 Přípravek idarucizumab je široce dostupný ve více než 7 500 nemocnicích po celém světě včetně USA, EU a Japonska.16


Zdroje

1. Calkins H et al. Safety and Efficacy of Uninterrupted Anticoagulation With Dabigatran Etexilate Versus Warfarin in Patients Undergoing Catheter Ablation of Atrial Fibrillation: The RE‑CIRCUIT Study. #411‑08: Late‑Breaking Clinical Trials presentation during the American College of Cardiology 66th Annual Scientific Session, Washington, USA.

2. Calkins H et al. Uninterrupted Dabigatran versus Warfarin for Ablation in Atrial Fibrillation. NEJM. 2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1701005.

3. Auricchio A et al. The Current Status of Cardiac Electrophysiology in ESC Member Countries. The EHRA White Book 2013. Available at: http://www.escardio.org/static_file/Escardio/Press‑media/press‑releases/2013/ehra‑white‑book‑2013.pdf. Last accessed April 2015.

4. JRCAC Data Center 2013.

5. O’Connor E, Minihan D. Cardium Study: Atrial Fibrillation, Decision Resources, February 2013.

6. Lloyd‑Jones DM et al. Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the Framingham Heart Study. Circulation. 2004;110(9):1042–1046.

7. Mayo Clinic. Catheter ablation to isolate the pulmonary veins to treat atrial fibrillation. http://www.mayoclinic.org/diseases‑conditions/atrial‑fibrillation/multimedia/img‑20096441May. Last accessed March 2017.

8. Kirchhof P et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Europace. 2016;18(11):1609–1678.

9. Calkins H et al. 2012 HRS/EHRA/ECAS Expert Consensus Statement on Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation: Recommendations for Patient Selection, Procedural Techniques, Patient Management and Follow‑up, Definitions, Endpoints, and Research Trial Design: A report of the Heart Rhythm Society (HRS) Task Force on Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation. Europace. 2012;14(4):528–606.

10. Weitz JI et al. Periprocedural Management of New Oral Anticoagulants in Patients Undergoing Atrial Fibrillation Ablation. Circulation. 2014;129:1688–1694.

11. Sticherling C et al. Antithrombotic management in patients undergoing electrophysiological procedures: a European Heart Rhythm Association (EHRA) position document endorsed by the ESC Working Group Thrombosis, Heart Rhythm Society (HRS), and Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS). Europace. 2015;17(8):1197–1214.

12. Pradaxa European Summary of Product Characteristics, 2017.

13. PRADAXA US Prescribing Information, 2014.

14. Praxbind European Summary of Product Characteristics, 2016.

15. PRAXBIND US Prescribing Information, 2015.

16. Boehringer Ingelheim Data on File.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené