Přeskočit na obsah

Každý jediný den odkladu znamená více úmrtí

Všem, co pochybují o smysluplnosti epidemiologických opatření, doporučuji k pozornosti následující údaje.

Podle zkušeností z Wuhanu počet reálných infikovaných lidí je 27krát vyšší než počet diagnostikovaných. U mnoha infikovaných se onemocnění vůbec neprojeví nebo jsou přítomny jen mírné příznaky (až 85 % infikovaných), a proto nebyly tyto případy podchyceny v prvních hlášeních. Protože ve statistikách figurovaly jen osoby s těžším průběhem, které vyžadovaly hospitalizaci, byla udávána i vyšší smrtnost, než kdyby se zohlednili všichni infikovaní.

Z rozboru epidemiologických dat z Wuhanu vyplývá, že exponenciální nárůst infikovaných předcházel o dva týdny exponenciálnímu nárůstu diagnostikovaných. Podle epidemiologa Tomase Pueyo na základě celosvětových dat může odklad epidemiologických opatření o jeden den ve fázi exponenciálního šíření infekce zvýšit počet nakažených o 40 %, a tím i počet zemřelých o 40 %. Možná ta smrtnost bude ještě vyšší, protože dojde k přetížení zdravotnického systému. Nárůst pacientů o 40 % může překročit kapacity jakéhokoliv světového zdravotnického systému. Itálie je toho důkazem.

 

Český přístup a chyby

Lze předpokládat, že lidé, kteří se cítí zdrávi, lékaře ani hygienickou stanici nevyhledají. Jen část z těch, kteří se vrátili z postižených oblastí, postupuje podle doporučeného postupu a zůstane v karanténě. Navíc, mezi samotnými zdravotníky panuje mnohdy dyskomunikace a neinformovanost. V současné době je nejdůležitější zabránit šíření SARS-CoV-2 všemi racionálními postupy. V tuto chvíli (13. 3. ve 14:15) je v ČR 120 potvrzených případů invekce SARS-CoV-2. Podle wuhanských zkušeností to může znamenat, že je v ČR celkem 3 240 infikovaných.

Je na místě, že funkcí hlavního hygienika je pověřena velmi zkušená hygienička, doposud vedoucí Středočeské krajské hygienické stanice MUDr. Jarmila Rážová. Specialista na výživu bez lékařského vzdělání na tomto postu nikdy neměl být.

Přístup Státního zdravotního ústavu je také zarážející. Zlé jazyky tuto instituci nazývají Státním zabezpečovacím ústavem. Tvrzení, že jen Národní referenční laboratoř s omezenou kapacitou počtu vyšetření má patent na testování SARS-CoV-2, je značně zavádějící. (Bylo v doporučeném postupu z posledního únorového týdne.) K povolení testování v dalších (než doposud vyjmenovaných) laboratořích, a to i v komerčních by mělo dojít v co nejkratší době. Ze zdravotního i ekonomického hlediska je pro všechny velmi výhodné znát stav: zdravý/infikovaný při pozitivní epidemiologické anamnéze (po pobytu v postižených oblastech nebo po kontaktu s nemocným/infikovaným).

Opatření, která stačí dnes, budou zítra nedostatečná. To není z mé hlavy. Doporučuji se začíst do zmiňovaného přehledu.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené