Přeskočit na obsah

Kdo je nejvíce ohrožen poruchou srdečního rytmu?

Příspěvek doporučuje, jak nejlépe určit pravděpodobnost vzniku poruchy srdečního rytmu a také jak posoudit riziko možného špatného výsledku u pacientů v této kondici. Dokument se zaměřuje na fibrilaci síní, nejčastější poruchu srdečního rytmu, která je hlavní příčinou cévní mozkové příhody a ventrikulární tachyarytmie, hlavních příčin náhlé srdeční smrti.

Toto téma má podle autorů naléhavý význam pro veřejné zdraví. U čtvrtiny dospělých ve středním věku žijících v Evropě a USA se totiž vyvine fibrilaci síní. Odhaduje se, že do roku 2030 bude v EU asi 14 až 17 milionů pacientů s touto diagnózou, přičemž každoročně přibude 120 000 až 215 000 nových případů.

„Přesné posouzení rizik umožňuje jak včasnou diagnostiku, tak i intervenci týkající se změn životního stylu nebo medikace, což může mít preventivní účinky. Abychom dostali správnou odpověď při hodnocení rizika, musíme použít nástroje, u kterých bylo prokázáno, že přesně předpovídají kondici nebo výsledek,“ uvedl hlavní autor profesor Jens Cosedis Nielsen z Aarhus University Hospital v Dánsku.

Jako příklad uvedl, že pravděpodobnost rozvoje fibrilace síní stoupá s rostoucím věkem, vysokým krevním tlakem, obezitou, diabetem a předchozím infarktem myokardu. Takže modifikace chování, jako je snížení příjmu alkoholu a hubnutí, by mohla u takovýchto pacientů fibrilaci síní zabránit nebo její nástup oddálit.

U pacientů s fibrilací síní se zvyšuje riziko cévní mozkové příhody spolu s pokročilým věkem, srdečním selháním, hypertenzí, diabetem a předchozí cévní mozkovou příhodou nebo srdečním záchvatem, ve větším riziku jsou ženy. Výzkum ukazuje, že u pacientů s kombinací těchto faktorů antikoagulancia dramaticky snižují riziko cévní mozkové příhody.

„Cévní mozková příhoda je jednou z nejhorších věcí, která může člověka postihnout, a přibližně jedna čtvrtina tohoto onemocnění se vyskytuje právě u pacientů s fibrilací síní,“ připomněl prof. Nielsen s tím, že mozková příhoda vzniklá na základě fibrilace síní způsobuje vyšší míru disability než cévní mozková příhoda vzniklá z jiných příčin. Přitom při dobrém posouzení rizik je možné se tomuto onemocnění vyhnout.

Pokud se jedná o komorovou tachyarytmii, je nejčastějším predispozičním faktorem předchozí infarkt myokardu. V kombinaci se sníženou ejekční frakcí mají pacienti zvýšené riziko zástavy srdce a smrti. Náhlé smrti lze zabránit implantováním defibrilátoru.

Dokument věnuje pozornost i mobilním nositelným technologiím, jako jsou chytré hodinky, jejichž trh má do příštího roku vzrůst na 929 milionů připojených zařízení. Existují důkazy, že zařízení mohou pomoci detekovat fibrilaci síní, ale přesnost jednotlivých produktů se liší. „Stále existuje problém se spoustou falešné pozitivity, kdy zařízení tvrdí, že osoba má fibrilaci síní, ale ve skutečnosti tomu tak není. Navíc pokud chytré hodinky zachytí 30 minut náhodné fibrilace síní u člověka bez příznaků, nemáme žádné údaje o tom, zda by v takovém případě antikoagulace zabránila vzniku mozkové příhody,“ dodává prof. Nielsen s tím, že tento typ pomůcek může být v budoucnu velmi cenný, ale v současné době ještě nemá v hodnocení rizik své definované místo.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené