Přeskočit na obsah

Kladribin přidaný k interferonu-β snížil počet relapsů u aktivní RS

Studie fáze II ukázala, že tablety kladribinu přidané k léčbě interferonem-β signifikantně snížily v následujících 96 týdnech pravděpodobnost relapsu u osob s aktivní relaps remitentní roztroušenou sklerózou (RR-RS).

Tyto výsledky byly nedávno zveřejněny v článku “Cladribine tablets added to IFN-β in active relapsing MS, The ONWARD study” publikovaném v časopise Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation.

Relaps-remitující RS (RR-RS) je provázena střídáním atak nemoci způsobených zánětlivými epizodami s obdobími částečné nebo úplné remise. Většina pacientů (okolo 65 %) postupně progreduje do sekundárně progresivní RS (SP-RS). Počet dostupných léčiv sice roste, ale stále je snaha najít lepší způsob, jak snížit frekvenci relapsů a zpomalit progresi nemoci.

Vědci testovali bezpečnost a účinnost tablet kladribinu coby přídatné léčby u pacientů (s diagnostikovanou RR-RS).

Kladribin je perorální léčivo, které cíleně redukuje počet imunitních buněk zapojených do zánětlivých atak vyskytujících se u aktivní RS. Byl vyvinut společností Merck KgaA (EMD Serono) a pro léčbu RS schválen pouze v Evropské unii, nikoli v USA. Interferon-β působí vyvažováním pro- a protizánětlivých signálů, snižováním počtu imunitních buněk a podporou přežívání neuronů. Je na trhu k dispozici pod několika názvy – v prezentované studii autoři analyzovali pacienty užívající Rebif (EMD Serono), Avonex (Biogen) a Betaseron/Betaferon (Bayer).

Do 96týdenní randomizované dvojitě zaslepené studie fáze IIb nazvané ONWARD bylo zapojeno celkem 172 pacientů s aktivní relabující RS, kteří byli randomizováni do dvou skupin: jedna dostávala spolu s interferonem-β tablety kladribinu (3,5 mg/kg) a druhá interferon-β a placebo. Studie probíhala v USA a některých evropských státech a skončila v roce 2012.

Výsledky ukázaly, že přidání kladribinu k interferonu-β snížilo výskyt relapsů o 63 % oproti placebu. Navíc došlo k redukci většiny faktorů sledovaných na magnetické rezonanci pro hodnocení aktivity nemoci, konkrétně počtu nových mozkových a míšních lézí.

Nicméně téměř u poloviny pacientů (40,3 %) se v rameni s kladribinem vyvinula lymfopenie, tedy abnormální pokles počtu lymfocytů. V kontrolním rameni se tento stav neobjevil u žádného pacienta. Ostatní popsané nežádoucí účinky, včetně těch vážných, byly v obou skupinách stejné. Lymfopenie – tedy selektivní deplece B lymfocytů je předpokládaný terapeutický mechanismus kladribinu. Po rekonstrukci lymfocytů dochází k obnově populace B lymfocytů bez patologického potenciálu, tedy bez schopnosti produkovat autoprotilátky proti tkáním CNS.

Zdroj: Joana Carvalho pro Multiple Sclerosis News Today, dostupné na https://multiplesclerosisnewstoday.com/2018/07/27/cladribine-interferon-beta-combo-seen-to-reduce-relapses-in-ms-but-safety-questioned-in-study/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…