Přeskočit na obsah

Kojení sníží riziko RA až o polovinu

Revmatoidní artritida se u žen vyskytuje zhruba dvojnásobně častěji než u mužů. U žen v produktivním věku je výskyt tohoto autoimunitního onemocnění dokonce pětinásobně vyšší než u mužů. U gravidních žen je často pozorováno zlepšení v symptomatologii RA, avšak v postpartálním období mnohdy dochází k nové exacerbaci onemocnění.

“Výsledky některých provedených studií naznačily, že prodloužení doby kojení může být spojeno s redukcí rizika vzniku revmatoidní artritidy,” odůvodnil motivaci k provedení zmiňované studie její vedoucí autor Mitra Pikwer z Malmö University Hospital ve švédském Malmö. Podle něj je základní mechanismus této asociace dosud neznámý a existuje jen limitované množství informací o relativním efektu kojení a prediktorů revmatoidní artritidy, jako je kouření a nižší úroveň formálního vzdělání.

Cílem prospektivní kohortové studie švédských odborníků pod vedením Mitry Pikwera z Malmö University Hospital bylo vyhodnocení ovlivnění rizika vzniku revmatoidní artritidy kojením a aplikací perorálních kontraceptiv. Investigátoři prozkoumali data 18 326 žen ve věku 44 až 74 let získaná z regionálních a státních registrů. Případová kontrolovaná studie, která vyhodnocovala data o všech ženách s diagnózou RA zařazených do registru tím způsobem, že vždy každou porovnávala se čtyřmi věkově srovnatelnými kontrolními pacientkami, jež tímto onemocněním netrpěly.

Zjistilo se, že ve srovnání s ženami, které nikdy nekojily, činilo v případě žen, které kojily více než 13 měsíců, odds ratio pro RA 0,46 (95% CI 0,24–0,91), což je statisticky signifikantní. Pro ženy, které kojily po dobu jednoho až 12 měsíců, činilo odds ratio 0,74 (95% CI 0,45–1,20), což již nebylo posouzeno jako signifikantní. Užívání perorálních kontraceptiv nebylo statisticky významně spojeno s rizikem vzniku RA. “V naší studii se ukázalo, že u postmenopauzálních žen, které dlouhodobě kojily, dochází ke snížení rizika revmatoidní artritidy. Čím déle kojily, tím bylo toto riziko nižší. Tyto výsledky nebyly ovlivněny kouřením ani nižším vzděláním,” uzavřel Pikwer.

“O příznivém vlivu dlouhodobého kojení i pro matku se hodně ví. V uvedeném článku jen není správně uvedena délka kojení. Současné doporučení WHO, UNICEF i EU komise uvádí, že výlučné kojení by mělo trvat šest měsíců, přičemž se doporučuje v kojení pokračovat s postupně zaváděným nemléčným příkrmem dva roky i déle. Daleko větší význam má kojení právě v ochraně před zhoubnými nádory – zejména karcinomem prsu, vaječníků a hrdla děložního. U dětí je kojení dokonce spojeno se snížením výskytu leukémie. Proto také Světový úřad pro výzkum nádorových onemocnění a Americký institut pro nádorová onemocnění vydal 10 doporučení pro onkologickou prevenci a jedním z bodů je, že matky by měly kojit a děti by měly být kojeny,” poznamenala k tomu MUDr. Anna Mydlilová z Národního laktačního centra ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči.

Zdroj:

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…