Přeskočit na obsah

Kolchicin a redukce KV příhod u pacientů s diabetem a nedávným IM

iStock-1219629072
Fotografie jsou ilustrační, všechny zobrazené osoby jsou modelem. Zdroj: iStock.

V randomizované, placebem kontrolované studii Colchicine Cardiovascular Outcomes (COLCOT) snížilo užívání nízkých dávek kolchicinu (0,5 mg denně) počet kardiovaskulárních příhod u téměř 4 800 pacientů s nedávným akutním infarktem myokardu. Nyní autoři studie provedli předem specifikovanou analýzu podskupin u pacientů s diabetem 2. typu. Primárním složeným cílovým ukazatelem byla mortalitaz KV příčinm, resuscitované srdeční zástavy, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a urgentní hospitalizace pro anginu pectoris vyžadující revaskularizaci. Ukázalo se, že mezi téměř tisícovkou diabetiků bylo riziko primárního cílového ukazatele během mediánu sledování 23 měsíců o 35 procent nižší ve skupině s kolchicinem. Tato analýza rozšiřuje zjištění o kardiovaskulárním přínosu užívání nízkých dávek kolchicinu u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a nedávným infarktem myokardu i na pacienty s diabetem 2. typu.

V primární analýze studie COLCOT měla skupina s kolchicinem ve srovnání se skupinou s placebem o 23 procent nižší riziko (absolutní riziko 5,5 % vs. 7,1 %) primárního cílového ukazatele. Celková četnost nežádoucích příhod byla mezi skupinami podobná, ale ve skupině s kolchicinem byl vyšší výskyt nevolnosti (2,7 % vs. 0,8 %) a zápalu plic (2,4 % vs. 0,4 %).

Zdroj: Roubille F et al. Low‑dose colchicine in patients with type 2 diabetes and recent myocardial infarction in the Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial (COLCOT). Diabetes Care 2024 Mar 1; 47:467.

Sdílejte článek

Doporučené