Přeskočit na obsah

Kolonoskopie je účinnější při použití zařízení Endocuff

Při použití přístroje Olympus s Endocuff Vision během kolonoskopie se zkrátí čas kompletního vyšetření sliznice a zlepší se detekce adenomů. U tohoto technického řešení je na kolonoskopu navlečen cylindrický nástavec (Endocuff) s dvěma řadami měkkých bočních výčnělků, které slouží k narovnání řas při extrakci kolonoskopu. Tímto mechanickým zlepšením se zvyšuje efektivita vyšetření, neboť míra detekce adenomů je klíčovým faktorem určujícím kvalitu kolonoskopie. Detaily popisuje nová studie prezentovaná na letošním říjnovém vědeckém setkání American College of Gastroenterology.

Flexibilní ramena zařízení, které je upevněno na distálním konci kolonoskopu, táhnou záhyby sliznice tlustého střeva zpět. Tím se odhaluje i skrytá sliznice, zvětšuje se celková zobrazená plocha a zároveň se urychluje celkové vyšetření.

Americký tým pro účely této studie hodnotil kontrolní nebo screeningové kolonoskopie 200 osob mladších 40 let. Vyšetření byla randomizována – 101 jich proběhlo s Endocuffem a 99 standardně. Ve skupině s přístrojem bylo méně žen než ve skupině standardního vyšetření (44 % vs. 58 %), ostatní demografické rysy a příprava trávicího traktu byly v obou skupinách srovnatelné.

Vyloučeny ze studie byly následující diagnózy: polypózní syndromy, Lynchův syndrom, nespecifická střevní zánětlivá onemocnění, závažná divertikulitida, předchozí resekce kolonu, velkého kolorektálního polypu nebo nádoru kolonu, předchozí nekompletní kolonoskopie.

Doba vyšetření byla za použití přístroje o průměrně téměř 2 minuty kratší (p < 0,001), avšak odhalení adenomů nebylo zhoršeno. Míra jejich detekce byla ve skupině s Endocuffem 61,4 % a ve standardní skupině 52,5 % (p = 0,206). Serátní adenomy byly detekovány za použití Endocuffu v 19,8 %, oproti 11,1 % ve standardní skupině (p = 0,90).

Colin Rees, MD z britské South Tyneside District Hospital, který zařízení studoval, uvedl, že výsledky zcela odpovídají jejich zkoumání Endocuffu. Podle něj Endocuff Vision nepochybně zlepšuje detekci adenomů, aniž by zpomaloval vyšetření. To je vhodné zejména pro osoby s vysokou měrou výskytu adenomů, např. při pozitivním testu na okultní krvácení, a usnadňuje to vyšetření střeva. Také zařízení pomáhá endoskopistům, kteří nejsou tak zběhlí v pečlivém prohlížení sliznice.

Studie neměla žádné specifické financování.

Zdroj: Megan Brooks pro Medscape Conference News, dostupné na https://www.medscape.com/viewarticle/903354#vp_1

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…