Přeskočit na obsah

Kombinovaná léčba PPI a aspirinem snižuje progresi Barrettova jícnu

Šlo o prospektivní studii fáze III podporovanou farmaceutickým průmyslem, která hodnotila bezpečnost a účinnost uvedené kombinace. Přes 2 500 pacientů s Barrettovým jícnem bylo randomizováno k užívání nízkých (20 mg denně) nebo vysokých dávek (40 mg dvakrát denně) ezomeprazolu s aspirinem (denně 300 mg v UK nebo 325 mg v Kanadě) nebo bez něj. Kompozitním cílem studie byla mortalita z jakékoli příčiny nebo progrese Barrettova jícnu do dysplazie vyššího stupně nebo rakoviny. Medián sledování byl devět let.

Výsledky ukázaly, že vysokodávkový PPI byl v oddálení složeného cíle superiorní oproti nízkodávkovému PPI. Po vyloučení uživatelů jiných NSAID z analýzy byl aspirin superiorní oproti jeho neužívání. Nejsilnější ochranný efekt měla kombinace vysokodávkového PPI a aspirinu. Vážné nežádoucí příhody byly vzácné (1 %).

V komentáři Kenneth R. DeVault, MD zdůrazňuje, že jde o důležitou studii, která by mohla změnit rutinní praxi, neboť ochranný efekt kombinace léčiv převážil jejich nežádoucí účinky. Potřeba vyšších dávek PPI by mohla být výraznější u pacientů s delšími segmenty Barrettova jícnu, kvůli špatné motilitě jícnu a vyšší expozici kyselině, což ale z této studie nelze určit. Další práce by tedy mohly specifikovat, které podskupiny mohou být léčeny nižšími dávkami jednotlivých léčiv této kombinace.

Zdroj: Kenneth R. DeVault pro NEJM Journal Watch, dostupné na: https://www.jwatch.org/na47246/2018/08/17/combined-therapy-ppi-and-aspirin-decreases-progression?query=topic_gerd&jwd=000020018440&jspc=MPD

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Nová doporučení pro ochranu sportovců

14. 11. 2022

Až 80 procent sportovců, kteří náhle zemřou, nemělo žádné příznaky nebo rodinnou anamnézu srdečního onemocnění. Doporučení, jak používat genové…