Přeskočit na obsah

Komise EU podpořila dvě trojkombinace pro udržovací léčbu CHOPN

V obou případech jde o trojkombinace účinných látek k inhalaci pro dospělé.

CHF 5993 a Tydonis od italské společnosti Chiesi Farmaceutici SpA kombinují inhalační glukokortikoid (beklometason dipropionát), dlouhodobě účinkujícího beta-2 agonistu (formoterol fumarát dihydrát) a dlouhodobě účinkujícího antagonistu muskarinových receptorů (glykopyronium bromid).

Trojkombinace se budou aplikovat pomocí tlakového inhalátoru, který při stisknutí uvolní přesnou dávku 87 μg, 5 μg a 9 μg jednotlivých účiných látek.

Beklometason snižuje zánět v plicích, zatímco formoterol a glykopyronium uvolňují hladkou svalovinu bronchů a rozšiřují dýchací cesty. Inhalovaná kombinace přináší úlevu a zároveň předchází symptomům včetně dušnosti, sípání a kašle a snižuje výskyt exacerbací CHOPN. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou kandidózy v ústech, svalové křeče a suchost v ústech.

Obě léčiva jsou indikována pro udržovací léčbu dospělých pacientů s mírnou až závažnou CHOPN, kteří nejsou adekvátně léčeni kombinací inhalačního kortikosteroidu a dlouhodobě působícího beta-2 agonisty. Jak u CHF 5993, tak u Trydonisu šlo o žádosti na základě informovaného konsensu, které využívají data z dokumentací dříve schválených léčiv. Referenčním produktem pro CHF 5993 a Trydonis je Trimbow, rovněž od společnosti Chiesi Farmaceutici SpA.

Souhrn údajů o přípravku poskytne detailní doporučení pro používání těchto produktů. Bude publikován ve zprávě evropského veřejného hodnocení ve všech oficiálních jazycích EU poté, co Evropská komise povolí vstup přípravků na trh.

Zdroj: Megan Brooks pro Medscape, dostupné na https://www.medscape.com/viewarticle/893067

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…