Přeskočit na obsah

Konference o biomplantologii v Brně se vydařila

Letošní ročník byl zaměřen především na problematiku preklinických studií. Konferenci uváděl nanotechnolog Prof. MUDr. Evžen Amler, PhD. Dále přednášeli kliničtí pracovníci, laboratorní odborníci a vědci z výzkumu. Byli tam zastoupeni i pracovníci SÚKL a měli přednášku o legislativě vztahující se k preklinice.

Zajímavé byly například přednášky kliniků, kteří s buněčnou terapií již procházejí nebo prošli preklinickým testováním

Otázku preklinického testování buněčného přípravku a komunikace se SÚKL otevřeli

MUDr. Robert Pytlík, Mgr. Hana Rychtrmocová, MUDr. David Stehlík a doc. MUDr. Ondřej Slanař ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Na téma vývoj léčivého přípravku Moderní terapie a jeho zavedení do praxe v podmínkách zdravotnického zařízení diskutovali doc. MUDr. Daniel Lysák, Mgr. Monika Holubová a primář MUDr. Pavel Jindra z Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Účastníci konference probírali také otázku na téma: NK buňky proti relapsu hemato-onkologických onemocnění.

"Jednalo se v pořadí již o šestou a musím říci, že velmi úspěšnou konferenci. Konference je mezioborová a pokaždé zde vznikají nové projekty a nápady ke spolupráci. Tentokrát dokonce členové Společnosti pro bioimplantologii rozhodli navíc o uspořádání pracovního dne na aktuální téma “Trombocyty v netransfuzní aplikaci“, takže atmosféra byla skutečně tvůrčí,“zhodnotila výsledky konference MUDr. Barbara Kubešová, předsedkyně odborné společnosti pro bioimplatntologii ČLS JEP a odborná poradkyně firmy VA-BIOS Brno.

red, www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…