Přeskočit na obsah

Kongres ESC: Být kardiologem je cool

Kongres Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se každoročně koná na přelomu srpna a září, si vydobyl postavení nejvýznamnější kardiologické akce v celosvětovém kontextu. Tomu odpovídá zájem farmaceutických společností, technologických firem i akademických týmů, aby výsledky jejich výzkumů byly prezentovány právě tady. Letos se konal v Mnichově a přijelo na něj přes 30 000 účastníků.


Na mnichovském výstavišti se organizátorům podařilo na několik dní vytvořit svět sám pro sebe, kde byla kardiologie prezentována jako dynamický obor s obrovskými možnostmi, ve kterém je radost pracovat.

Několik set odborníků přijelo z České republiky – a zdaleka nešlo jen o pasivní účast. V programu se dalo nalézt na padesát míst, kde nějakým způsobem byla zastoupena česká kardiologie – ať už šlo o prezentaci vlastní práce, nebo předsednictví některé ze sekcí. Česká kardiologická společnosti také celý jeden blok připravila. Byl věnován léčbě fibrilace síní a ukázal na vysokou úroveň péče o nemocné s touto nejčastější arytmií v tuzemských centrech.

Ostrá soutěž se vede o to, jaké studie budou prezentovány v hlavních sekcích Hot Lines. Ty pak simultánně vycházejí v nejprestižnějších časopisech. Nedalo se přehlédnout, že letos převažovaly práce, které tzv. nevyšly. I ty ale přinášejí pro klinickou praxi důležité skutečnosti. Výjimkou byla například studie ATTR‑ACT, která ukázala na velký potenciál tafamidisu u relativně vzácného onemocnění, srdeční amyloidózy. Mortalita v tomto případě klesla oproti placebu o třicet procent. Obrovský dopad na praxi může mít například studie, podle které kyselina acetylsalicylová v primární prevenci nepřesvědčila, že benefity z jejího podávání předčí rizika v podobě zvýšeného výskytu krvácení. Někdy může být cenným zjištěním i prosté potvrzení, že lék je z kardiovaskulárního hlediska bezpečný. To je například přínos studie CAMELLIA, která hodnotila antiobezitikum lorcaserin. Tento závěr je pádný argument, aby tento lék byl registrován i v Evropě, a posílil tak chudé možnosti farmakoterapie obezity.

Novou iniciativou na kongresu ESC byla Digital Health Area, kde po celé čtyři dny běžel program zaměřený na telemedicínu, nové technologie a práci s rozsáhlými soubory dat.

Každý z účastníků kongresu mohl vstřebat jen zlomek z programu, paralelně běžícího v desítkách sálů. Všechny prezentace jsou však téměř okamžitě k dispozici v podobě webcastu na internetových stránkách https://esc365.escardio.org/.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené