Přeskočit na obsah

Kongres ICIEM naznačil budoucnost léčby fenylketonurie

Ve dnech 29. srpna až 2. září jsem se v kalifornském San Diegu (USA) zúčastnila mezinárodního kongresu nazvaného International Congress of Inborn Errors of Metabolism (ICIEM). Jde o setkání odborníků zabývajících se problematikou metabolismu, lékařů, biochemiků, genetiků, nutričních terapeutek a metabolických sester z celého světa. Kongres sdružuje několik mezinárodních společností zaměřených na dědičné poruchy metabolismu (SIMD, ASIEM, JSIMD, SLEIMPN a SSIEM), koná se jednou za tři roky a v pořadatelství se střídají jednotlivé světadíly.

Akce zahrnuje plenární přednášky, ústní sdělení, posterovou sekci, workshopy a satelitní symposia. Letos se pozornost soustředila na novinky v léčbě fenylketonurie (PKU).

Jde o jednu z nejčastějších dědičných poruch metabolismu s prevalencí asi 1 : 10 000 v evropské populaci. Je způsobena mutací v genu pro fenylalaninhydroxylázu (PAH), vedoucí k poruše přeměny fenylalaninu na tyrosin v játrech, za účasti tetrahydrobiopterinu (BH4) jako kofaktoru.

Akumulace fenylalaninu v mozku narušuje normální vývoj a vede k mentálnímu postižení a poruchám učení. Novorozenecký screening PKU a zavedení terapeutické restriktivní nízkobílkovinné diety zlepšuje prognózu onemocnění a mnoho dětí a dospělých s PKU má normální inteligenci.

Vývoj kognitivních funkcí je těsně spjat s normalizovanou hladinou fenylalaninu v krvi, především v časném dětství, což vyžaduje striktní metabolickou kompenzaci spojenou s přísnou dietou, která může být pro pacienta problematická. Kvalita směsí aminokyselin bez fenylalaninu (tzv. formulas) a nízkobílkovinných výrobků (tzv. low‑protein food) se po stránce organoleptické neustále zvyšuje. Plánování diety, schopnost pamatovat si obsah fenylalaninu v potravinách, nutnost denně propočítávat obsah fenylalaninu, bílkovin, kalorií v dietě, několikrát denně konzumovat směs aminokyselin bez fenylalaninu, nejíst zakázaná jídla a pravidelně kontrolovat hladinu fenylalaninu v krvi kladou na dítě s PKU, jeho rodiče i dospělého pacienta s PKU velké nároky.

Syntetická forma BH4 vstupuje na scénu

Novou nadějí pro pacienty s tímto onemocněním je zavedení syntetické formy BH4 (tj. sapropterin dihydrochloridu) pod názvem Kuvan do léčby PKU. Někteří pacienti odpovídají na farmakologickou léčbu BH4 redukcí fenylalaninu v krvi, což může vést ke zvýšené toleranci fenylalaninu ve stravě a uvolnění terapeutické restriktivní diety při PKU. Léčba probíhá podle algoritmu, kdy po zátěžovém testu s BH4 (20 mg/ kg) je pacient označen jako responder či non‑responder na léčbu BH4. Responder reaguje po této dávce BH4 poklesem fenylalaninu v krvi minimálně o 30 procent.

Několik let bylo použití syntetického BH4 vyhrazeno pro výzkumné účely. Nyní se otvírá nová éra farmakologické léčby PKU. V mnoha zemích EU je již dostupná z prostředků veřejného zdravotního pojištění za dodržení přísných podmínek preskripce a kontroly pacienta při léčbě.

Umožňuje snížit, či dokonce vysadit léčbu směsí aminokyselin bez fenylalaninu a zvýšit obsah přirozených bílkovin ve stravě v průměru o 20 mg fenylalaninu/kg/den. Udává se, že spotřeba aminokyselin bez fenylalaninu může být snížena si o 25 procent.

V současné době je léčba dostupná pro pacienty od čtyř let věku. Zatím se nedoporučuje v období plánování gravidity a během ní. Kuvan je dobře tolerován a nemá významné nežádoucí účinky.

V současné době je v České republice vyhrazena léčba BH4 z prostředků veřejného zdravotního pojištění jen pro pacienty se vzácnými formami poruch tvorby a regenerace BH4, v rámci dočasného specifického léčebného programu. Pacienti s PKU či hyperfenylalaninémií zatím možnost farmakologické léčby nemají. Přeji svým pacientům, aby i přes finanční náročnost tohoto projektu měli brzy možnost v každodenním životě profitovat z této inovativní léčby.

Zdroj: MedicalTribune

Sdílejte článek

Doporučené