Přeskočit na obsah

Kongres medicínského práva po třetí

V pražském hotelu Pyramida se za účasti více než 200 hostů uskutečnil ve dnech 27. a 28. listopadu již třetí ročník Kongresu medicínského práva, organizovaný Společností medicínského práv ve spolupráci s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, 1. lékařskou fakultou a Právnickou fakultou UK. Záštitu nad kongresem převzali předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka a Ministerstvo zdravotnictví ČR, odborným garantem se stal děkan Právnické fakulty UK v Praze prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., a hlavními organizátory jednání byli předsedkyně Společnosti medicínského práva MUDr. Mgr. Jolana Těšínová a její kolegové z téže společnosti Mgr. Radek Suchý a JUDr. MUDr. Roman Žďárek, Ph.D.

Velká účast na letošním, již třetím ročníku jednání, prokázala, že počáteční zvědavost vystřídal trvalý zájem o právo v medicíně, které je dnes již vnímáno jako neoddělitelná součást komplexního přístupu k pacientům, ochrany lékařů a zdravotnických pracovníků i zdravotnického zařízení. Letošní rok je navíc rokem mimořádně důležitým z pohledu vzdělávání v této oblasti – významně se posouvají hranice jeho působení a na půdě 1. LF UK v Praze začínají budoucí lékaři v těchto dnech z tohoto oboru skládat státní závěrečnou zkoušku.

Avšak ani úspěšně složená „státnice“ lékaře neochrání, pokud nebudou jednoznačně definovány právní mantinely. Ty mantinely, které jsme v letošním roce netrpělivě očekávali. Vždyť bez potřebného stupně právní jistoty při každodenním rozhodování i dlouhodobých úvahách je každý pracovník ve zdravotnictví vystaven velkému riziku.

Proto také tak velký počet účastníků využil tohoto ojedinělého setkání předních odborníků ze světa justice i medicíny k hledání právně i medicínsky akceptovatelných odpovědí na otázky, které jsou dnes nejaktuálnější.

Tomu odpovídaly i jednotlivé bloky odborného jednání kongresu, které byly věnovány problematice:

-          zdravotního pojištění a jeho reformy;

-          cenám a úhradám léčivých přípravků;

-          vztahu médií ke zdravotnictví;

-          dříve vysloveným přáním pacienta a euthanasii.

Vzhledem k závažnosti uvedených témat i zajímavosti přednesených sdělení se k některým z nich vrátíme v dalších číslech MT.

stránka: A4
autor: Jaroslav Hořejší

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené