Přeskočit na obsah

Konkurence u revmatologických léků roste

Výrobci biologických přípravků cítí na trhu velkou příležitost, neboť jen asi 10 % pacientů s revmatoidní artritidou (RA) je v současné době léčeno TNF inhibitory, které však již nyní představují největší podíl z tržeb za léky proti této nemoci. Firmy, které jako první vstoupily na trh, jsou nyní skupovány novými a velkými hráči, jako jsou Roche, Bristol‑Myers Squibb nebo UCB. Na evropském revmatologickém kongresu EULAR v Barceloně konaném v červnu 2007 bylo představeno několik studií, které se zabývaly právě trhem léků proti RA.

Poprvé byla například načrtnuta mezinárodní mapa výskytu RA a zjistilo se, že mezi jednotlivými zeměmi existují signi‑ fikantní rozdíly v závažnosti RA, jež přímo souvisejí se silou národních ekonomik, resp. s objemem výdajů do zdravotnictví. Mapa vychází z QUEST‑RA studie disponující mezinárodní databází RA obsahující data z 21 zemí. Na souvislost mezi ekonomickými faktory a národními variacemi v progresi RA poukázal hlavní autor studie Tuulikki Sokka z finské Jyvaskyla Central Hospital. Prokázal tak to, co všichni již tušili – že v chudších zemích jsou projevy RA závažnější.

V preskripci existují genderové rozdíly

Další zajímavá studie provedená týmem odborníků ze švédské Karolinska institutet odhalila rozdíly v léčbě RA v závislosti na pohlaví. Ukázalo se, že ženám jsou v porovníní s muži anti‑TNF léky podávány ve vyšším stadiu nemoci, tedy v době, kdy si stěžují na větší bolesti. DAS 28 skóre při zahájení terapie anti‑TNF léky bylo signifikantně vyšší u žen než u mužů (5,53 u žen a 5,04 u mužů). Hlavní autor studie Ronald van Vollenhoven uvedl, že jejich práce neukazuje na genderové zkreslení jako takové, ale indikuje, že lékaři do jisté míry „bagatelizují“ subjektivní symptomy nemoci, které byly u žen intenzivnější, a rozhodují se podle objektivních markerů nemoci. „Protože ale cílem terapie RA musí být pacientova úleva od obtíží, není jasné, zda je tento postup správný,“ komentoval van Vollenhoven a vyzval k rovnocenné preskripci bez ohledu na pohlaví a k lepšímu managementu léčby RA. S ním souhlasil i prezident European League Against Rheumatism, profesor Tore K. Kvien, jenž navíc požadoval i stejný přístup k efektivní terapii RA napříč evropskými zeměmi.

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 28/2007, strana A7

Zdroj:

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…