Přeskočit na obsah

Kontinuální monitorování glykemie v reálném čase a mnohočetné injekce inzulinu jsou účinné v regulaci glykemie

Hypoglykemie jako problém

Hypoglykemie, která je překážkou optimální regulace glykemie u osob s diabetem 1. typu, se vyskytuje zejména u pacientů s narušenou vnímavostí vůči hypoglykemii nebo těžkou hypoglykemií v anamnéze. Jedním ze způsobů, jak hypoglykemickým příhodám předcházet, je kontinuální monitorování glykemie v reálném čase.

V časopise Lancet byla nedávno publikována studie, která užití této metody studuje u pacientů, jejichž diabetes 1. typu je léčen injekcemi namísto inzulinové pumpy.

Design studie

Německý výzkumný tým randomizoval 149 pacientů léčených injekcemi k používání kontinuální monitorace nebo k standardnímu měření z prstu. Podle vylosované metody pacienti postupovali po dobu 22 týdnů. Na začátku a na konci studie pak měli všichni po několik týdnů kontinuální monitoraci, aby se nashromáždil dostatečný objem dat o jejich hladinách glykemie.

Výsledky

U pacientů s kontinuální monitorací poklesla frekvence hypoglykemických epizod z 10,8/28 dní na 3,5/28 dní, zatímco u pacientů, kteří si měřili glykemii z prstu, zůstala frekvence nezměněna (14,4/28 dní vs. 13,7/28 dní). Průměrné hodnoty glykovaného hemoglobinu zůstaly nezměněny v obou skupinách.

Komentář

Incidence hypoglykemických příhod u pacientů léčených injekcemi s kontinuální monitorací glykemie byla obdobná té, která je v jiných studiích zaznamenávána u pacientů s inzulinovou pumpou, což naznačuje, že kontinuální monitorace představuje obdobně efektivní a méně nákladné řešení. Autoři této studie navrhují, aby byly tyto dvě metody léčby srovnány přímo.


Zdroje:
Heinemann L, Freckmann G, Ehrmann D, Faber-Heinemann G, Guerra S, Waldenmaier D, Hermanns N. Real-time continuous glucose monitoring in adults with type 1 diabetes and impaired hypoglycaemia awareness or severe hypoglycaemia treated with multiple daily insulin injections (HypoDE): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet. 2018 Feb 15. pii: S0140-6736(18)30297-6. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30297-6. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29459019.

Bergenstal RM. Continuous glucose monitoring: transforming diabetes management step by step. Lancet. 2018 Feb 15. pii: S0140-6736(18)30290-3. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30290-3. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29459022.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Význam biomarkerů u karcinomu plic

17. 5. 2022

Více než polovina pacientů s diagnózou pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) podstupuje testování biomarkerů a toto číslo se podle RWE…