Přeskočit na obsah

Kortikoidy plus dlouhotrvající bronchodilatancia pro příležitostnou inhalaci u mírného astmatu

Ve dvou nových zaslepených studiích sponzorovaných farmaceutickými společnostmi vědci srovnávali udržovací terapii s příležitostnou léčbou (dle potřeby). Volená kombinace byla účinná jako pravidelná denní inhalační léčba v prevenci exacerbací.

V první studii bylo 3 849 adolescentních a dospělých pacientů s mírným astmatem randomizováno do tří ramen:

  1. terbutalin dle potřeby (inhalovaný suchý prášek, krátkodobý β-agonista používaný v Evropě) bez pravidelné denní medikace,
  2. budesonid/formoterol dle potřeby (fixní kombinace inhalačního kortikoidu [ICS] plus rychlého a dlouhotrvajícího β-agonisty [LABA]) bez pravidelné denní medikace, nebo
  3. denně budesonid plus rescue terapie terbutalinem.

Pacienti byli sledováni po dobu jednoho roku, dostávali upomínky na denní medikaci a podstupovali časté kontroly. Primárním cílem byla kontrola astmatu. Budesonid/formoterol podle potřeby udržel astma pod kontrolou lépe než terbutalin podle potřeby, avšak hůře než denně užívaný budesonid plus rescue terapie terbutalinem. Výskyt vážných exacerbací, které by vyžadovaly systémové podání kortikoidů, byl podobný ve skupinách budesonid/formoterol podle potřeby a denně užívaný budesonid (0,07, resp. 0,09 exacerbací ročně), ale skupina užívající léky pouze podle potřeby užila pouze 17 % ICS spotřebovaných při denním užívání. Obě skupiny s budesonidem byly superiorní terbutalinu podle potřeby (0,2 exacerbací ročně).

Ve druhé studii bylo 4 215 pacientů s astmatem randomizováno do skupiny užívající pouze budesonid/formoterol podle potřeby nebo denně budesonid s rescue terapií terbutalinem. Pacienti byli sledováni po dobu jednoho roku bez upomínek medikace a s občasnými kontrolami. Primárním cílem byla vážná exacerbace. V obou skupinách byla její míra podobná (0,11, rsp. 0,12 ročně), ale skupina denně užívající budesonid měla mírně zlepšenou kontrolu příznaků za cenu průměrně o 75 % vyšší denní dávky ICS.

David J. Amrol, MD v komentáři upozorňuje, že termín mírné astma je zavádějící; ačkoliv je diagnózou pro tři čtvrtiny astmatiků. Tito pacienti však tvoří celou jednu třetinu případů vážných exacerbací. Pro pacienty, u nichž je prioritou kontrola příznaků, a pro ty s mírným až vážným astmatem jsou nejlepší volbou denní ICS, pro pacienty s mírným intermitentním astmatem dostačují krátkodobí β-agonisté. Pro pacienty s mírným přetrvávajícím astmatem, kteří by se raději vyhnuli denní medikaci, nicméně potřebují ochranu proti exacerbacím, je budesonid/formoterol aplikovaný podle potřeby atraktivní možností. Odhady říkají, že pokud by mírní astmatici v USA neužívali denně ICS, výdaje na léčbu astmatu by se ročně snížily o jednu miliardu dolarů, avšak tento postup jednak není schválen FDA, jednak v USA není k dispozici inhalátor se suchým práškem používaný v těchto studiích, pouze předdávkovaný inhalátor budesonidu/formoterolu (Symbicort).

Zdroj: David J. Amrol pro NEJM Journal Watch, dostupné na https://www.jwatch.org/na46695/2018/05/22/needed-inhaled-steroids-plus-long-acting-bronchodilators?query=topic_allergy&jwd=000020018440&jspc=MPD

Primární zdroje:

Bateman E. D. et al. As-needed budesonide–formoterol versus maintenance budesonide in mild asthma. N Engl J Med 2018 May 17; 378: 1877.

Lazarus S. C. On-demand versus maintenance inhaled treatment in mild asthma. N Engl J Med 2018 May 17; 378: 1940.

O'Byrne P. M. et al. Inhaled combined budesonide–formoterol as needed in mild asthma. N Engl J Med 2018 May 17; 378: 1865.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené