Přeskočit na obsah

Krátký noční spánek je spojen s téměř dvojnásobným rizikem PAD

spánek, žena
Foto: shutterstock.com

Podle dat zveřejněných Evropskou kardiologickou společností (ESC) je spánek kratší než pět hodin ve srovnání se sedmi‑ až osmihodinovým spánkem spojen se 74procentním zvýšením pravděpodobnosti rozvoje onemocnění periferních tepen (PAD).

PAD trpí více než 200 milionů lidí na celém světě. Toto onemocnění zvyšuje riziko cévní mozkové příhody a srdečního infarktu. „Naše studie naznačuje, že spát sedm až osm hodin v noci je dobrým zvykem pro snížení rizika PAD. Nedostatečný noční spánek a denní podřimování byly dříve spojovány se zvýšeným rizikem onemocnění koronárních tepen, které je stejně jako PAD způsobeno ucpanými tepnami. Kromě toho patří problémy se spánkem mezi nejčastěji hodnocené potíže u pacientů s tímto onemocněním. Existují však jen omezené údaje o dopadu spánkových návyků na PAD a naopak, a proto si naše studie dala za cíl tuto mezeru vyplnit,“ řekl autor práce Dr. Shuai Yuan z Karolinska Institutet ve švédském Stockholmu.

Studie zahrnovala více než 650 000 účastníků a byla provedena ve dvou etapách. Nejprve výzkumníci analyzovali spojitost délky nočního a denního spánku s rizikem PAD. Ve druhé části použili genetická data k provedení randomizovaných kontrolovaných studií (tzv. Mendelova randomizace – ke zkoumání kauzality asociací). Podle Dr. Yuana jsou observační analýzy omezeny reverzní kauzalitou – což znamená, že pokud je nalezena souvislost mezi spánkovými návyky a PAD, nemůžeme si být jisti, zda spánkové návyky způsobily PAD, nebo naopak zda toto onemocnění ovlivnilo spánkové návyky. Mendelova randomizace je robustní metoda pro hodnocení kauzality a poskytuje větší jistotu o výsledcích.

Celkově vzato, nejsilnější důkaz byl pro krátký noční spánek, kde vztah s PAD platí oběma směry. V observační analýze 53 416 dospělých byl spánek kratší než pět hodin za noc spojen s téměř dvojnásobným rizikem PAD ve srovnání se sedmi až osmi hodinami spánku (HR 1,74; 95% CI 1,31–2,31). Toto zjištění bylo podpořeno dalšími analýzami u 156 582 a 452 028 jedinců. V kauzálních studiích byl krátký spánek spojen se zvýšeným rizikem PAD, a navíc byl PAD spojen se zvýšenou pravděpodobností krátkého spánku. „Výsledky naznačují, že krátký noční spánek může zvýšit riziko rozvoje PAD a že PAD zvyšuje riziko nedostatečného spánku,“ uvedl Dr. Yuan.

Pokud jde o dlouhý spánek, v observační analýze 53 416 dospělých byl spánek osm a více hodin za noc spojen s 24procentním zvýšeným rizikem PAD ve srovnání se sedmi až osmi hodinami (HR 1,24; 95% CI 1,08–1,43). Toto zjištění bylo podpořeno analýzami ve dvou větších populacích 156 582 a 452 028 jedinců. Nebyly však nalezeny žádné kauzální vztahy mezi dlouhým spánkem a PAD. Podobné výsledky byly hlášeny u zdřímnutí si přes den, kdy dřímající měli o 32 procent vyšší riziko PAD ve srovnání s těmi, kteří si přes den nezdřímli (HR 1,32; 95% CI 1,18–1,49), ale nebyly nalezeny žádné příčinné souvislosti. Ačkoli byly nalezeny asociace, nepodařilo se potvrdit kauzalitu, a proto je podle Dr. Yuana zapotřebí více studií o vztazích mezi dlouhým nočním spánkem, denním zdřímnutím a PAD. „Změny životního stylu, které pomáhají lidem získat více spánku, jako je fyzická aktivita, mohou snížit riziko vzniku PAD. Pacientům s tímto onemocněním by zlepšení nočního spánku mohla umožnit i optimalizace léčby bolesti,“ uzavřel Dr. Yuan.  

Sdílejte článek

Doporučené