Přeskočit na obsah

Kritéria WHO pro syndrom serátní polypózy jsou příliš restriktivní

Syndrom serátní polypózy neboli syndrom hyperplastické polypózy je charakterizován mnohočetným výskytem serátních polypů, především hyperplastických polypů a serátních adenomů. Kritéria WHO pro diagnózu jsou v současné době splněna, pokud je splněna nejméně jedna z následujících podmínek.

První podmínkou je výskyt nejméně pěti serátních polypů proximálně od sigmoidea, z nichž jsou nejméně dva v průměru větší než jeden centimetr. Druhou podmínkou je výskyt více než 20 serátních polypů kdekoliv v tlustém střevě. Třetí podmínkou diagnózy je jakýkoli počet serátních polypů proximálně od sigmoidea u pacienta, který má příbuzného prvního stupně se syndromem serátní polypózy.

Kritéria WHO pomohla identifikovat obrovský počet rizikových jedinců. V důsledku abscence známého genetického podkladu však vyvstala otázka, zda nejsou tato kritéria příliš široká nebo úzká.

Španělští vědci v retrospektivní analýze hodnotili výskyt maligních nádorů u kohorty pacientů se syndromem serátní polypózy a kohorty pacientů s mnohočetnými serátními polypy, kteří nesplňovali diagnostická kritéria WHO. Pacienti s mnohočetnými serátními polypy měli kumulativní výskyt odstraněných polypů ≥ 10, přičemž alespoň 5 z nich bylo klasifikováno jako serátní polypy.

Prevalence maligního nádorového bujení v době diagnózy byla mezi těmito skupinami podobná. Ve skupině 53 pacientů se syndromem serátní polypózy činila 21 %, ve skupině 145 pacientů s mnohočetnými serátními polypy činila 26 %. V období po stanovení diagnózy se také signifikantně nelišila (3 % vs. 4 %). Účastníci studie měli celkem 750 příbuzných prvního stupně, kolorektální karcinom se objevil u 12 % příbuzných pacientů se syndromem serátní polypózy a 10 % příbuzných pacientů s mnohočetnými serátními polypy.

Z výsledků této studie vyplývá, že současná klinická kritéria pro diagnostiku syndromu serátní polypózy jsou příliš úzká a jejich rozšíření by mohlo vést k identifikaci většího množství rizikových pacientů.

Zdroj: Egoavil C et al. Increased risk of colorectal cancer in patients with multiple serrated polyps and their first-degree relatives. Gastroenterology 2017 Apr 08; [e-pub]. Dostupné na: http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2017.04.003

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené