Přeskočit na obsah

Kvalitní spánek dokáže urychlit dobu hojení diabetických ran

Diabetické rány zdravotním i ekonomickým problémem

Obtížné hojení ran a vznik diabetických vředů jsou jednou z nejčastějších komplikací diabetu 2. typu. Podle Americké podiatrické zdravotní asociace (APMA) musí lékaři u 14–24 % pacientů s bércovými vředy přistoupit až k amputaci končetiny.

Diabetes a jeho komplikace nejsou obrovskou zátěží jen pro samotné pacienty, ale také pro státní rozpočty. Americká diabetická asociace (ADA) upozorňuje, že náklady spojené s diabetem přesáhly v USA v roce 2012 částku 240 miliard dolarů. Pacienti s diagnózou diabetu potřebují zhruba dvakrát vyšší náklady na péči než lidé bez diabetu, což jen dokresluje vysokou ekonomickou zátěž, kterou diabetes celé společnosti přináší.

Fragmentace spánku prodlužuje hojení

Nová studie publikovaná v časopise Sleep sledovala vliv kvality spánku na hojení ran u myší a srovnávala mezi sebou skupinu obézních myší s diabetem a skupinu myší s normální hmotností bez diabetu. Vědecký tým pod vedením Dr. Marka McLaina a Prof. Ralpha Lydica z Univerzity of Tennessee způsobil celkem 34 myším v anestezii malé ranky na zádech. Jednu skupinu myší pak nechali vědci spát bez přerušení podle jejich spánkového režimu, zatímco druhou skupinu myší budil v pravidelných intervalech ze spánku.

Výsledky ukázaly, že přerušovaný spánek signifikantně prodlužoval dobu hojení. Ve skupině myší s fragmentovaným spánkem se 50 % ran zhojilo za 13 dní, zatímco u myší s normálním spánkem trvalo zhojení jen 10 dní. Myším s normální hmotností stačilo ke zhojení 50 % ran méně než týden a kompletního zhojení dosáhly za 2 týdny.

Spánek posiluje imunitu

Diabetes 2. typu způsobuje zhoršení krevní cirkulace a poškození nervů, což vede k větší náchylnosti organismu k infekcím. Zjištěné spojení mezi kvalitou spánku a hojením ran vědcům jen potvrdilo, že spánek má zásadní dopad na imunitní odpověď organismu. Nedostatek spánku oslabuje imunitní reakci, například zkrácená doba spánku je asociována s vyšším rizikem obyčejného nachlazení. Prof. Lydic chce nyní dosavadní poznatky využít pro další výzkum účinků léků na hojení ran.

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/322856.php

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené