Přeskočit na obsah

Laparoskopické bariatrické výkony jsou asociovány se zvýšením incidence biliárních chorob

Laparoskopické bariatrické výkony začaly v posledních desetiletích převažovat nad otevřenými výkony. Během éry otevřených operací se často přistupovalo k současné profylaktické cholecystektomii, v rámci laparoskopických operací tento výkon není běžně prováděn. Rapidní váhový úbytek po výkonu je přitom predispozicí pro rozvoj konkrementů ve žlučníku a žlučových cestách.

Studie prezentovaná na výročním sjezdu amerických gastroenterologů se soustředila na pacienty, kteří v letech 2006 a 2014 podstoupili bariatrický výkon. Právě v tomto období podle vedoucího výzkumu Andrew Thompsona z NYU School of Medicine v New Yorku došlo k vzrůstu počtu laparoskopických výkonů, což současně znamenalo vzrůst počtu výkonů šetřících žlučník.

Vědci hodnotili počet hospitalizací pro akutní pankreatitidu, akutní cholecystitidu, akutní cholangitidu nebo cholecystektomii v letech 2006 a 2014. U pacientů, kteří podstoupili bariatrický výkon v roce 2014, bylo pozorováno 10‒100× vyšší riziko vzniku biliárních onemocnění spojených s konkrementy v porovnání s pacienty, kteří podstoupili bariatrický výkon v roce 2006.

Autoři studie dodávají, že se za zvýšeným rizikem mohou skrývat i jiné faktory, přičemž z části se může jednat o současně vzrůstající výskyt obezity v populaci. Studie nicméně naznačuje, že lékaři i pacienti by si měli být vědomi rizika těchto onemocnění zejména v prvních měsících po operaci. Pacienti by tak měli v prevenci vzniku žlučových konkrementů užívat kyselinu ursodeoxycholovou, bohužel compliance pacientů je často samostatným problémem.

Výsledky výzkumu však nejsou doporučením k návratu k otevřeným výkonům. Podle autorky studie Violety Popov jsou laparoskopické výkony mnohem bezpečnější, je však třeba myslet na riziko této komplikace.

Možným řešením by bylo současné provedení laparoskopické cholecystektomie, několik studií zaměřených na toto téma však neprokázalo příznivý poměr přínosu a rizik při provedení laparoskopického bariatrického výkonu s konkomitantní cholecystektomií.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/903296

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…