Přeskočit na obsah

Léčba deprese bez útlumu emocí

Nový výzkum v Imperial College London prokázal, že při použití psilocybinu se lze vyhnout nežádoucím účinkům některých typů konvenční léčby deprese, jako je emoční otupělost, netečnost a apatie. Výzkum se sestával se ze dvou studií. Podle obou studií psilocybin potlačuje pocity úzkosti a depresi u lidí s pokročilým onkologickým onemocněním. Třetí menší studie ukázala, že tato látka může pomáhat i tam, kde předchozí léčba deprese selhala.

Při první ze studií 20 osob s diagnostikovanou depresí, jimž neulevila konvenční léčba, podstoupilo dvě sezení s psilocybinem. Vědci pak zkoumali jejich reakce na obrázky emotivních výrazů pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI) mozku. Pacienti pociťovali zlepšení, které popisovali jako oživení a emocionální zapojení. Také fMRI prokázalo silnější odpověď v mozku, speciálně vyšší aktivitu v amgydale. To podle autorů potvrzuje biologické změny po terapii psilocybinem, i když bude třeba dalšího zkoumání, zda zlepšení způsobila sama látka nebo psychologická podpora v průběhu terapie či přerušení léčby antidepresivy před započetím studie.

Druhá studie zkoumala, zda kvalita psychedelické zkušenosti souvisí s úspěšností terapie. Na základě odpovědí 20 pacientů se ukázalo, že čím hlubší mystický zážitek propojení s vesmírem bez hranic, tím lepší byly vyhlídky do budoucna pro duševní zdraví. Symptomy deprese ustoupily a benefity trvaly ještě několik týdnů po terapii.

Možné lékařské využití lysohlávek dnes zkoumá řada pracovišť po celém světě, a včetně českého Národního ústavu duševního zdraví.

Zdroje: Roseman L et al. Increased amygdala responses to emotional faces after psilocybin for treatment-resistant depression. Neuropharmacology. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2017.12.041

Roseman L et al. Quality of Acute Psychedelic Experience Predicts Therapeutic Efficacy of Psilocybin for Treatment-Resistant Depression. Frontiers In Pharmacology, 17 January 2018 | https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00974

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené