Přeskočit na obsah

Léčba liraglutidem 3,0 mg v praxi

Předně bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří se podělili o své zkušenosti s liraglutidem v léčbě obezity. Sdílení zkušeností je pro nás velmi cenné a věřím, že kazuistiky oceníte i vy, kteří třeba hledáte možnosti, jak dále pomoci svým pacientům. Z klinických studií i platných českých či zahraničních doporučení je zřejmé, že léčba antiobezitiky samotnými, či ideálně ve spojení s intenzivní kognitivně-behaviorální terapií pomůže pacientovi zredukovat 5‒11 % původní hmotnosti. Již tato procenta zredukovaných kilogramů zmírňují komplikace obezity a vedou ke zlepšení zdraví a kvality života.

V roce 2015 byl na trh zemí Evropské unie uveden liraglutid 3,0 mg pod obchodním názvem Saxenda. Účinnost a bezpečnost liraglutidu je ověřena dlouhodobě jak klinickými studiemi, tak praktickým používáním léčiva v diabetologii. I přesto, že liraglutid s indikací pro léčbu obezity není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a jeho cena není zrovna nízká, získává postupně stabilní místo v léčbě obézních pacientů. Následné kazuistiky popisují, jak léčba tímto přípravkem probíhá v praxi a jaké výsledky lze při této léčbě očekávat.

Možná čtenáře napadne, proč se v kazuistikách objevují pouze pacienti s nejvyšším stupněm obezity, ti, kteří jsou primárně indikováni k bariatrické léčbě. Autoři kazuistik ve většině případů působí v obezitologických ambulancích, a řeší tedy nejtěžší případy obezity. Pacienty s komplikovanou nadváhou a obezitou vyššího stupně by se měl dle platných doporučení Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP šit zabývat praktický lékař. A právě pro tyto pacienty je léčba antiobezitiky ideálně indikována. Je třeba mít na mysli, že léčba nadváhy a obezity nižšího stupně je rozhodně jednodušší a efektivnější než léčba obezity těžké – jak z hlediska zdravotního, tak z hlediska socioekonomického.

Samostatné téma představuje titrace dávky přípravku. Osobně se přikláním k titraci dávky do 3,0 mg s cílem dosáhnout maximálního efektu na pokles hmotnosti, samozřejmě pokud se neprojeví nežádoucí účinky. Právě titrací dávky do 3,0 mg se vyvarujeme poddávkování léku. V případě neúčinnosti léku ‒ ať už je příčina jakákoliv (pochybení pacienta, compliance, nežádoucí účinky atd.) ‒ není důvod být z neúspěchu rozladěný. Léčba obezity spočívá v hledání vhodného a trvale udržitelného řešení. Pokud není spokojenost s jedním lékem, můžeme použít lék jiný či můžeme hledat jiné řešení vhodné pro daného pacienta.

Prim. MUDr. Petra Šrámková
OB klinika Praha

Remedia obezitologie - celé číslo ke stažení zde:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené