Přeskočit na obsah

Léčba subklinického hypothyreoidismu nemá vliv na symptomy

Jednou ze stále nezodpovězených otázek je subklinický thyreoidismus – termín, který se používá pro zvýšené hladiny TSH při normální hladině volného tyroxinu. Subklinickým hypothyreoidismem podle dostupných údajů trpí až 18 % starších osob (≥ 65 let), zejména žen. Pouze v několika málo randomizovaných studiích vědci zjišťovali, jestli je léčba vedoucí k normalizaci hladin TSH přínosná, a výsledky byly neprůkazné.

Léčba? Výsledky jen na papíře

Tým z Velké Británie provedl randomizovanou studii, které se zúčastnilo 737 pacientů starších 65 let s laboratorně prokázaným a neléčeným subklinickým hypotyreoidismem v průběhu předchozích tří let (průměrná hladina TSH 6,4 mIU/L).

Pacientům byl podáván levotyroxin nebo placebo, s titrací dávky do dosažení normální hladiny TSH (0,4–4,6 mIU/L). Během ročního sledování se ale standardizovaná skóre symptomů a únavy ve skupině léčené levotyroxinem nezměnila. Nezměnila se ani řada sekundárních parametrů, včetně kvality života, síly stisku a BMI, které byly navíc stejné v obou skupinách. Při léčbě levotyroxinem alespoň nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky (NEJM JW Gen Med May 15 and N Engl J Med Jun 29; 376:2534).

Léčit čísla je bezúčelné

Tato studie přesvědčivým způsobem ukazuje, že léčení subklinického hypotyreoidismu u průměrné starší osoby nezlepšuje symptomy připisované hypothyreoidismu. Vědci nebyli schopni jednoznačně určit, jestli by z této léčby mohly těžit některé podskupiny – například ti, kdo měli před léčbou nejvýraznější symptomy nebo ti, kdo mají pozitivní protilátky proti tyreoidální tkáni.

Delší trvání léčby by pravděpodobně symptomy nezlepšilo. Observační studie ukázaly, že pacienti se subklinickým hypotyreoidismem mohou mít vyšší incidenci nežádoucích kardiovaskulárních příhod, ale tato randomizovaná studie neměla dostatečnou sílu, aby prokázala vliv léčby na tento parametr.

Fluktuace hladin je významná

Za zmínku stojí i jedno z dílčích pozorování: Asi 60 % pacientů, kteří byli kandidáty pro tuto studii na základě dřívějších výsledků, mělo normální hladiny TSH v době, kdy byli pretestováni před vstupem do kohorty. To je samozřejmě pro účast diskvalifikovalo. Obdobné pozorování publikovali i autoři dřívějších studií.

Podle názoru některých odborníků by mělo být k léčbě přistoupeno pouze u tehdy, když jsou hladiny TSH trvale zvýšené (≈10 mIU/L), volný tyroxin je blízko dolní hranice normálu a jsou přítomny symptomy, které snižují kvalitu života pacientů a které mohou být přisouzeny neadekvátní hladině hormonů štítné žlázy. I za těchto podmínek je však význam této léčby dosud neprokázaný.

Zdroj: Yager J. Intranasal Esketamine Reduces Depression and Suicidality, Modestly and Briefly. NEJM Journal Watch. 2018 Apr 16. Dostupné na: https://www.jwatch.org/na46536/2018/04/23/intranasal-esketamine-reduces-depression-and-suicidality

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…