Přeskočit na obsah

Lék, který pomáhá přestat kouřit, zřejmě škodí srdci

Nová studie však varuje, že je zároveň spojen se zvýšeným rizikem hospitalizací z kardiovaskulárních příčin. Vědci s využitím kanadských zdravotnických databází identifikovali celkem téměř 57 000 nových uživatelů vareniklinu. Na základě vlastního pozorování samotných pacientů pak porovnávali období 12 týdnů po prvním podání léku s obdobím zahrnujícím jeden rok před nasazením až jeden rok po nasazení vareniklinu (s vyloučením dvanáctitýdenního období při jeho užívání).

Hospitalizace a návštěvy emergence/pohotovosti z důvodů srdečně-cévních příhod (jako je akutní infarkt myokardu, ischemická příhoda či destabilizace anginy pectoris) byly o 34 % vyšší v období 12 týdnů po nasazení vareniklinu než ve zbytku pozorovacího období. Autoři se domnívají, že 3,95 kardiovaskulárních příhod na 1000 uživatelů vareniklinu má souvislost s užíváním tohoto léku. Pacienti i lékaři by tak měli vzít v úvahu potenciální kardiovaskulární rizika vareniklinu v porovnání s jeho benefity.

Zdroj: Gershon AS et al. Cardiovascular and Neuropsychiatric Events Following Varenicline Use for smoking cessation. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Published Online: December 20, 2017 https://doi.org/10.1164/rccm.201706-1204OC

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Máme se bát chřipky?

29. 11. 2021

Máme se bát chřipky? Pod tímto názvem se 22. listopadu 2021 konal seminář organizovaný Medical Tribune v pražském ILF. Tématy byly onemocnění…