Přeskočit na obsah

Lékařům pomůže rozeznat IPF nová webová aplikace

Včasný záchyt pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF) a jejich rychlý přesun do specializovaného centra je pro léčbu tohoto smrtelného onemocnění zásadní. Pneumologům a radiologům s tím nyní pomáhá webová aplikace IPFchecker – usnadňuje jim určení správné diagnózy a umožňuje konzultaci s kolegy.

Nad aplikací IPFchecker převzala garanci Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) a Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP). Aplikace pomáhá terénním pneumologům a radiologům s včasným záchytem pacientů s IPF nebo s podezřením na IPF. Urychluje diagnostiku a umožňuje tak nemocným přístup k antifibrotické léčbě ve specializovaných centrech pro léčbu IPF. Ta je pro prognózu nemoci zásadní – bez správné léčby totiž pacienti obvykle umírají do tří let.

Jak aplikace funguje?

  • V případě, že má pneumolog podezření na IPF, zadá do aplikace základní klinické parametry pacienta.
  • Aplikace je vyhodnotí a v pozitivním případě pneumologovi doporučí poslat pacienta k radiologovi na vyšetření pomocí HRCT (počítačové tomografie s vysokým rozlišením).
  • Pomůže vytvořit předvyplněnou žádanku, komunikovat s radiologem a následně od něj získat popis snímku v požadované struktuře s automatickým vyhodnocením pravděpodobnosti výskytu obvyklé intersticiální pneumonie (UIP).
  • Jak pneumolog, tak radiolog může prostřednictvím aplikace konzultovat sporné HRCT snímky se zkušeným radiologickým konzultantem – v současné době s MUDr. Evou Kočovou, Ph.D. z Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
  • V případě stanovení diagnózy IPF pneumolog prostřednictvím aplikace požádá o umístění pacienta v některém ze specializovaných center.
  • Aplikace lékaři rovnou ukáže nejbližší Centrum pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů (IPP), kam může pacienta k vyšetření objednat.

Aplikace umí lékaři přehrát tzv. krepitus, tedy zvuk, který může slyšet při poslechu pacienta a jež je typickým znakem pro nemoc IPF. Zvuk krepitu lze přirovnat k odepínání suchého zipu či chůzi po sněhu. Lékař jej tak lehce porovná se zvukem, který slyší při poslechu plic „svého“ pacienta.

Více informací o aplikaci IPFchecker, včetně registračního formuláře, naleznou lékaři na www.ipfchecker.cz.

Odborným garantem pneumologické části projektu je MUDr. Martina Šterclová, Ph.D., radiologické části projektu MUDr. Eva Kočová, Ph.D.

Zdroj: ipfchecker.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…