Přeskočit na obsah

Lze zmírnit únavu spojenou s roztroušenou sklerózou pomocí mobilní aplikace?

Cíl studie

Právě na tyto aspekty se zaměřila studie, která zkoumala užitečnost mobilní aplikace MS TeleCoach. Ta pacientův stav nepřetržitě monitoruje a na základě získaných údajů vydává pokyny, kterými pomáhá regulovat jeho fyzickou aktivitu a hospodaření s energií.

Aplikace byla sestavena tak, aby zvyšovala fyzickou aktivitu a zmírňovala únavu u osob s roztroušenou sklerózou přístupným a interaktivním způsobem.

Studie zaznamenávala počínání skupiny pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří aplikaci používali po 12 týdnů.

Design studie

Prospektivní studie zkoumající účinek této aplikace byla provedena u pacientů s neurologickým postižením, jejichž EDSS skóre má hodnotu ≤ 4 a jejich únava je podle škály FSMC středně až velmi intenzivní.

Po absolvování úvodní dvoutýdenní fáze, během které byl hodnocen aktuální stav pacienta, se postupně zvyšovaly cílové hodnoty fyzické aktivity, a to až do 12. týdne studie.

Primárním měřítkem účinnosti byla změna ve FSMC skóre (prakticky vzato zmírnění únavy). Podskupina pacientů vyplnila dotazník D-QUEST 2,0, v němž vyjadřovali spokojenost s aplikací a zprostředkovanými službami.

Výsledky

Studie se zúčastnilo 75 pacientů ze 16 center v Belgii, z toho 57 účastníků (76 %) studii dokončilo. Celkové skóre FSMC, motorické a kognitivní subskóre se během studie významně snížily, což ukazuje na zmírnění únavy. Rozdíly skóre před a po intervenci byly statisticky významné: pro celkové skóre FSMC p = 0,009, pro motorické subskóre p = 0,007 a pro motorické p = 0,02.

Třetina účastníků s výraznou únavou během studie přestoupila do nižší kategorie, a to jak celkovým skóre, tak i jednotlivými subskórovanými parametry.

Hodnocení spokojenosti pacientů s aplikací ukázalo, že intervence byla dobře akceptována a pacienti byli spokojení s kvalitou služeb.

Závěr

Použití Aplikace MS Telecoach se za daných podmínek ukázalo jako účinné, a to jak technicky tak obsahově. Její používání bylo asociováno se zmírněním únavy účastníků, kteří studii dokončili. Tato aplikace zřejmě splňuje požadavky na levný, dostupný a interaktivní nástroj, pomáhající k samostatnému zvládání symptomů roztroušené sklerózy.

Zdroj:

D'hooghe, Marie et al. Improving fatigue in Multiple Sclerosis by smartphone-supported energy management: the MS TeleCoach feasibility study. Multiple Sclerosis and Related Disorders, Volume 0, Issue 0.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Opomenutá předcovidová varování

3. 10. 2022

Pandemie covidu‑19 se stala svým rozsahem a dopadem zatím největší globální zdravotní krizí 21. století, která svět výrazně zaskočila. Nemuselo k…