Přeskočit na obsah

Má COVID‑2019 vztah k neurodegenerativní chorobě?

covid-19
Foto: Shutterstock

Trojice amerických neurologů (v čele Lindsay S. McAlpine) z Yale University School of Medicine (pracoviště New Haven, CT) zkoumala vztah onemocnění koronavirem k neurodegenerativní chorobě.

U více než 70 milionů lidí na celém světě včetně těch s neurorodegenerativní chorobou (NDCH) bylo dosud diagnostikováno onemocnění COVID‑19. Autoři posoudili výsledky u pacientů s NDCH a COVID‑19 a předpoklad, že z důvodu pravděpodobně společné neuropatogeneze může COVID‑19 odhalit nebo spustit NDCH u zranitelných jedinců.

Založeno na systematickém posouzení publikované literatury, pacienti s NDCH, včetně demence, Parkinsonovy choroby a roztroušené sklerózy (RS), tvoří významný podíl hospitalizovaných pacientů s COVID‑19. Takoví pacienti mají změněný duševní stav nebo zhoršení jejich dřívějších neurologických příznaků. Pacienti s NDCH a špatnými výsledky mají často vysoce rizikové komorbidní poměry, včetně pokročilého věku, hypertenze, diabetu, obezity a srdeční či plicní choroby. Pacienti s demencí, včetně Alzheimerovy choroby, mají vyšší riziko hospitalizace a úmrtí. Virové infekce a doprovodný nervový zánět bývají spojovány s patogenezí Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby i RS, což naznačuje, že COVID‑19 může mít potenciál k podněcování nebo zrychlení neurodegenerace. 

Zdroj: McAlpine LS, Fesharaki‑Zadeh A, Spudich S. Coronavirus disease 2019 and neurodegenerative disease: what will future bring? Curr Opin Psychiatry 2021;34(2):177–185.

Sdílejte článek

Doporučené