Přeskočit na obsah

Management srdečního selhání aktuálně

Nadace Americké kardiologické společnosti (ACC) spolu s dalšími americkými odbornými společnostmi iniciovaly aktualizaci guidelins ACC/AHA (American Heart Association) z roku 2013, určenou pro kardiovaskulární specialisty, kardiochirurgy a praktické/rodinné lékaře, kteří poskytují léčbu pacientům se srdečním selháním (HF). Úpravy vychází z review klinických studií, které byly v období od dubna 2013 do listopadu 2016 prezentovány na národních i mezinárodních odborných setkáních a publikovány v peer-reviewed literatuře.

Klíčové body

 1. Biomarkery: Natriuretické peptidy jsou užitečné pro diagnózu, je-li u pacientů podezření na HF, nebo pro prognózu (Třída I [silná doporučení]) a mohou pomoci identifikovat pacienty s rizikem HF, kteří by mohli benefitovat z multidisciplinární preventivní péče (Třída IIa [mírná doporučení]). Koncentrace troponinu v době hospitalizace jsou pro tvorbu prognózy rovněž užitečné (Třída I). Hodnota používání biomarkerů pro monitoring terapie není jasná.
 2. Inhibice systému renin-angiotenzin: Tato strategie je silně doporučována pro snížení morbidity a mortality u všech pacientů se HF a sníženou ejekční frakcí (HFrEF) a absencí kontraindikací jako doplněk k optimální terapii, která zahrnuje betablokátory a antagonisty aldosteronu, u pacientů bez kontraindikací nebo u pacientů s indikací s přístrojovou terapií (implantabilní kardioverter-defibrilátor, srdeční resynchronizační léčba nebo oboje).
  • Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE, Třída I), nebo
  • Blokátory angiotenzinového receptoru (ARBs, Třída I), nebo
  • Inhibitor angiotenzinového receptoru+inhibitor neprilysinu (ARNI) jako náhrada ACE nebo ARB u pacientů, kteří oba léky tolerují (Třída I, ale s méně podklady než ACE nebo ARB). ARNI by neměly být užívány během 36 hodin po poslední dávce ACE inhibitoru, ani u pacientů s angioedémem (Třída III [škodlivé]).
 3. Ivabradin: Léčivo má být použito pro snížení počtu hospitalitací kvůli symptomatickému HFrEF a klidové srdeční frekvenci ≥70 tepů za minutu u pacientů s optimální terapií, zahrnující betablokátor v maximální tolerované dávce (Třída IIa).
 4. Léčba HF se zachovanou ejekční frakcí (HFpEF): Léčba zůstává zaměřena především na koexistující diagnózy, zahrnující hypertenzi, onemocnění věnčitých tepen a atriální fibrilaci. U patřičně vybraných pacientů mohou antagonisté aldosteronových receptorů nebo ARB snížit riziko hospitalizace (Třída IIb [slabá doporučení]). Pravidelné nitráty nebo inhibitory fosfodiesterázy-5 se nedoporučují (Třída III [žádný benefit]).
 5. Anémie a deficit železa: U symptomatických pacientů s HF a deficitem železa se doporučuje intravenózní podávání železa pro zlepšení zdravotního stavu (Třída IIb). Látky stimulující erythropoetin by neměly být používány (Třída III [žádný benefit]).
 6. Hypertenze: Doporučené optimální hodnoty (Třída I) jsou <130/80 mm Hg pro pacienty s rizikem HF (stadium A) nebo systolický tlak <130 mm Hg u pacientů s HFrEF nebo HFpEF.
 7. Poruchy dýchání ve spánku: Doporučuje se screening (Třída IIa) a léčba obstrukční spánkové apnoe (Třída IIb) pro snížení ospalosti. U pacientů s centrální spánkovou apnoe by se neměla používat adaptivní servoventilace (Třída III [škodlivé]).

Co se změnilo?

Tato aktualizace zahrnuje nová doporučení ohledně substituce ACE nebo ARB za ARNI u HFrEF a selektivní použití ivabradinu u optimálně léčených pacientů s HFrEF, plus mírná doporučení pro antagonisty aldosteronu u HFpEF. Doporučení, co (ne)dělat v léčbě koexistujících diagnóz, integrují data z dalších randomizovaných studií.

Komentář autora

Mnoho lékařů nerado používá ARNI při HFrEF kvůli obavám z nežádoucích účinků; v těchto případech poskytuje nová aktualizace užitečné rady. Léčba HFpEF je stále frustrující, neboť chybí jednoznačně pozitivní studie. Doporučení pro léčbu koexistujících diagnóz nám připomíná komplexnost péče o pacienty se HF – ta nejlepší péče zvažuje i potíže, které se netýkají pouze srdce.

Zdroj: Frederick A. Masoudi pro NEJM Journal Watch – Guideline Watch, dostupné na https://www.jwatch.org/na44550/2017/07/12/managing-heart-failure-focused-update

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…