Přeskočit na obsah

Mechanismus zániku neuronů při Parkinsonově chorobě

 Při Parkinsonově chorobě hynou v subthalamických jádrech dopaminergní neurony. Výsledkem je narušení koordinace činnosti subthalamických jader s pohybovými centry mozkové kůry. To má za následek typické symptomy Parkinsonovy choroby.
Příčiny odumírání dopaminergních neuronů při Parkinsonově chorobě nejsou jasné. Tým amerických lékařů vedený Eugenem Mosharovem z newyorské Columbia University zjistil, že proti neuronům působí ve vzájemné interakci tři molekuly - dopamin, vápníkové iontové kanály a alfa‑synuklein.

V mozku pacientů s Parkinsonovou chorobou propouštějí vápníkové kanály do buňky velká množství volných vápníkových iontů. To vyvolá uvnitř buněk vzestup produkce dopaminu, jenž se váže na molekuly alfa‑synukleinu a vyřazuje je z funkce. Tím je narušena likvidace následků metabolického stresu v neuronech. Buňky hromadí velká množství volných radikálů a hynou.

Objev zveřejněný ve vědeckém časopise Neuron otevírá nové možnosti pro léčbu Parkinsonovy choroby. Mosharovovy pokusy například dokazují, že zablokování vápníkových iontových kanálů může odumírání neuronů výrazně zpomalit, nebo dokonce zastavit.

Experimenty také ukázaly, že léčba Parkinsonovy choroby pomocí dopaminu může problémy v mozku posílit, pokud se exogenní dopamin dostane v neuronech do buněčných kompartmentů, kde se zároveň vyskytuje i alfa‑synuklein.

Pak dochází k interakci dopaminu exogenního původu s alfa‑synukleinem a jeho inaktivaci.

 

Medical Tribune

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené